Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Mekanik åk 9 ht20

Skapad 2020-08-11 13:37 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 9 Fysik
Krafter och rörelser är två begrepp inom fysiken som är nära kopplade till varandra. Vi ska under detta avsnitt titta närmare på hur dessa två begrepp kan kopplas samman. Samtidigt som vi lär oss beskriva olika rörelser.

Innehåll

Tidsplan:

Under vecka 34 - 37 eller 38 - 42 kommer vi att arbeta med området Mekanik inom Fysik.

Området innehåller:

 • Vad är en kraft?
 • Vad är ett kraftparallellogram?
 • Olika rörelser och hur man kan beskriva dem

Arbetssätt: 

Vi kommer att:  

 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta enskilt, i lärpar och i grupp
 • se fysikfilmer 

 

Bedömning:

Du bedöms under dina samtal kring problemlösning och genom ditt deltagande vid genomgångar.

Du bedöms hur du arbetar under laborativa moment, om dessa förekommer.

Du bedöms på  prov.

 

Språkmål:

Utveckla och utöka ordförråd för att kunna samtala om fysik samt kunna lösa uppgifter i flera led genom att välja rätt information.

 

Begrepp

Kraft, kraftparallellogram, fritt fall, kaströrelse, relativ rörelse, sammansatt rörelse, centralrörelse, acceleration

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik - Mekanik

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Begrepp
Jag förstår och använder mig av begreppen inom vårt arbetsområde, t ex kraft och rörelser.
 • Fy  E 9
Du förstår och använder grundläggande begrepp inom vårt arbetsområdet,
Du förstår och använder de flesta begrepp inom arbetsområdet.
Du förstår och använder de begrepp som används inom arbetsområdet.
Diskussion
Jag visar att jag kan diskutera fysik genom att t.ex. ställa frågor och argumentera baserat på fakta.
 • Fy  E 9
Ställer frågor och argumenterar på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Ställer frågor och argumenterar på ett sätt som för diskussionen framåt.
Ställer frågor och argumenterar på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Resonemang
Här bedöms jag hur jag resonerar kring fysik.
 • Fy  E 9
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring det ämnesområde vi arbetar med.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring det ämnesområde vi arbetar med.
Jag kan välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring det ämnesområde vi arbetar med.
Laborativt arbete
Här bedöms hur jag arbetar praktiskt med laborativa moment.
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
Jag kan utföra laborationer utifrån de instruktioner som ges och använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan utföra laborationer utifrån de instruktioner som ges och använda utrustningen på ett i ändamålsenligt sätt.
Jag kan utföra laborationer utifrån de instruktioner som ges och använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: