Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2020-08-11 13:53 i Slestadsskolan Linköping
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska känna till olika typer av sjöar vi har i Sverige. De ska känna till namnen på vanliga fiskar och fåglar som lever i och omkring sjöar. de ska kunna förklara och förstå hur människan kan påverka livet i en sjö.
Grundskola 4 – 5 Biologi
Sjöar och vattendrag (Koll på NO)

Innehåll

Inledning:

Sjöar kan se väldigt olika ut. En del är stora och djupa med klart vatten, och andra är små, grunda och mörka. Stränderna kan också vara olika. Vissa sjöar har sandstränder och andra är omgivna av höga klippor. I alla sjöar lever små och stora djur. 

 

Innehåll:

 • skillnad mellan klarvattensjöar och slättsjöar
 • Olika näringskedjor i och omkring sjöar
 • Olika livscykler i och omkring sjöar
 • artkunskap
 • människans påverkan på sjöar, t.ex. försurning och övergödning

 

Arbetssätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • filmer, klipp och fakta från internet
 • Faktatexter från Koll på NO 4/andra källor
 • enskilda arbetsuppgifter och arbete i par eller grupp
 • fältstuder

 

 

Bedömning:

Skriftlig test i slutet av arbetsområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Sjöar och vattendrag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Olika typer av sjöar
 • Bi  4-6
Du behöver visa att du har kännedom om någon sjötyp.
Du har kännedom om någon sjötyp.
Du kan berätta om flera olika sjötyper.
Ny aspekt
Djur och växter
Du behöver visa att du har kännedom om något djur och någon växt och kan förklara något om hur de anpassat sig till olika miljöer.
Du har kännedom om något djur och någon växt och kan förklara något om hur de anpassat sig till olika miljöer.
Du har kännedom om flera olika djur och växter och kan förklara hur de anpassat sig till olika miljöer.
Djurens anpassning av liv i olika livsmiljöer
 • Bi  4-6
Du behöver ge exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan ge exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan förklara och ger exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Näringskedjor
 • Bi  4-6
Du behöver visa att du har kännedom om vad näringskedjor är och ger exempel.
Du har kännedom om vad näringskedjor är och ger exempel.
Du kan förklarar vad näringskedjor är och ger exempel.
Människan påverkan på sjöar och vattendrag
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du behöver ge exempel på hur människan kan påverka och förstöra sjöar och vattendrag
Du kan ge exempel på hur människan kan påverka och förstöra sjöar och vattendrag
Du kan förklara och ger exempel på hur människan kan påverka och förstöra sjöar och vattendrag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: