Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap 1: Religion och livsåskådningar

Skapad 2020-08-11 14:02 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer du att få utveckla dina kunskaper om olika livsåskådningar och världsreligioner.

Innehåll

Vad är religion? Vad är livsåskådning? Vad kännetecknar olika religioner och livsåskådningar? Hur påverkar de människors moraliska förhållningssätt?

Det här är några av de frågor som du kommer att få reflektera kring och lära dig mer om i detta arbetsområde. Du kommer att få fördjupa dig i de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddism. 

Varför ska du lära dig det? 
Syftet är att du ska utveckla din förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika perspektiv. Genom att få reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar kommer du att få möjlighet att utveckla din förståelse för att leva i ett samhälle präglat av mångfald. 

Hur ska du lära dig?
Med hjälp av genomgångar, filmer, instuderingsfrågor samt diskussioner i par och grupp. 

Vilket material kommer du att använda?
Läromedel - NE och läroboken Religionskunskap 1.

Hur ska området bedömas?
Du visar dina kunskaper kontinuerligt då du jobbar med instuderingsfrågor och deltar i diskussioner i par och grupp.  

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift: Livsåskådningar och världsreligioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  Rel  -
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  Rel  -
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
  Rel  -
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
  Rel  E
 • Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  A
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  C
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: