Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik åk 1-6 20/21

Skapad 2020-08-11 14:19 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Årsplanering idrott och hälsa 2018/2019
Grundsärskola 1 – 6 Motorik
Årsplanering av motorikträningen. Träningen är uppdelad på två pass. Undervisningen är ofta uppbyggd kring olika tema. Glädje står i fokus. Utöver detta sker simundervisningen på onsdagar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska bedömas

MoSyfte använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 
MoSyfte se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 
MoSyfte genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
 
MoSyfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Bedömning - vad och hur

HUR - Genom observationer, samtal och elevuppgifter.

Enligt matris.

VAD - Enligt avsnitt förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen är i uppdelad på 2 pass idrott och hälsa i veckan med teman: 

 • Orientering
 • Racketspel/bollspel
 • Dans/Rörelse till musik
 • Gymnastik
 • Kondition/styrka
 • Löpning/friidrott
 •  

Motorikbanor, styrka och kondition är centrala delar.

Lektionen inleds med en samling där de olika momenten tydliggörs och avslutas i regel med styrka och avslappning.

Samtalet under lektionen är viktig för förståelsen för varför de olika momenten genomförs.

Utöver detta genomförs simundervisning på onsdagar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  1-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  1-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: