Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder 7A, 2020

Skapad 2020-08-11 14:42 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 Kemi
Arbetsområdet ger dig en introduktion till kemin och till naturvetenskapen i allmänhet. Du får lära dig vad en atom är och hur man genomför säkra laborationer.

Innehåll

(Sidanvisningarna är ungefärliga och det kan även tillkomma material under lektionerna.)

Vecka/datum

Dag

Innehåll

Sidor och ev. läxa

34

17-21/8

Tisdag

Presentation

Intro NO

Gå igenom terminsplanering

Vad är NO, vad är kemi

 

 

Torsdag

Regler i NO-salen

Säkerhetssymboler

Laborationsmateriel

Ta hem säkerhetsreglerna och skriv under.

s. 7-9

 

Fredag

Brand

s. 30-31, (37)

35

24-28/8

Tisdag

Introduktion kemins historia

Naturvetenskapligt arbetssätt

Atomer

s. 4-6, (36)

 

s.10-13

 

Torsdag

Brännarkörkort för de som ej hunnit
Mer om atomer och molekyler
Bygg en molekyl
s. 10-13
 

Fredag

Prov, säkerhetsregler och faropiktogram

Prov

36

31/8-4/9

Tisdag

Grundämnen och kemiska föreningar
Periodiska systemet
Ämnens egenskaper
Laboration

s. 10-13

 

Torsdag

Labbrapport gemensamt

 

Fredag

s. 14, 17

37

7-11/9

Tisdag

Ämnen i olika faser

Popcornlabben?

Rena ämnen och blandningar

s. 15-16, (38-39)

 

Torsdag

s. 18-19
 

Fredag

s. 20-23

38

14-18/9

Tisdag

Att blanda och separera ämnen

Ämnen som förändras

Fysikalisk förändring

Reaktionsformler

s. 24-27

 

Torsdag

Labbrapport, par

 

Fredag

s. 28-29

39

21-25/9

Tisdag

Repetera

s. 32-35, 40-43

 

Torsdag

Prov Kemins grunder

 
 

Fredag

Studiedag

 

40

28/9-2/10

Tisdag

Intro Syror och baser

 

 

Torsdag

Vattens egenskaper  
 

Fredag

Intro: syror, baser, pH s. 166-169

41

5-9/10

Tisdag

Matchofabriken  

 

Torsdag

Indikatorer LABB
Mäta pH
s. 64-65
 

Fredag

Mera om surt och basiskt s. 66-69

42

12-16/10

Tisdag

Försurning i miljön

s. 69-70

 

Torsdag

Labb: försurning

 
 

Fredag

Arbeta med labbrapporten  

43

19-23/10

Tisdag

Arbeta med + lämna in labbrapporten  

 

Torsdag

Intro fysik  
 

Fredag

Mekanik  

44

  HÖSTLOV  

Uppgifter

 • Labbrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: