Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 8C

Skapad 2020-08-11 14:43 i Frösåkersskolan Östhammar
Vad är ljus?
Grundskola 7 – 9 Fysik

Innehåll

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med faktakunskaper, enskilt och i grupp
 • Vi kommer att titta på och diskutera filmer i ämnet
 • Laborationer och demonstrationer

Redovisning av kunskaper

 • Diskussioner i klassen och på gruppnivå.
 • Muntliga och skriftliga redovisningar av uppgifter/laborationer
 • Skriftliga bedömningsuppgifter

Du kommer att bli bedömd på

 • Hur väl du kan samtala och diskutera frågor som rör respektive området
 • Hur väl du kan utföra och redovisa dina laborationer
 • Dina kunskaper inom området, begreppen - din förmåga att använda begreppen som ingår i kursen. Ju fler begrepp du har med i resonemanget och använder på rätt sätt desto bättre.

 

Grovplanering:

Elektricitet och magneter Vecka 34-36

Undervisningens innehåll

 • Skillnaden mellan spänning, ström och resistans samt sambandet mellan dessa storheter
 • Skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektromagnet
 • Hur magnetism upptäcktes och hur nya kunskaper idag gett oss tekniska lösningar

Genomgång magnetism/elektromagnetism
1) Vi testar vanliga magneter tillsammans och sedan gör du en laboration där du undersöker vilka faktorer som påverkar elektromagnetens styrka.
Du skriver en laborationsrapport och lämnar in!
2)  Gör Testa dig själv
´     8:2 Uppgift 1-4 Om du hinner uppgift 5-6 (sid 229)
      8:3 Uppgift 1-4 Om du hinner uppgift 5-6 (sid 233) 

Skillnad mellan spänning och ström (delkapitel 8:1) Sid 220
Resistans beror på fyra egenskaper sid 221
Ohmns lag sid 222
Begrepp: spänning, ström, resistans, volt, ampere, ohm, ohms lag

Vi går igenom teorin och du gör

1) en kopplingsövning. Du ställer hypoteser i vissa fall samt besvarar frågorna i din bok.
2) en övning där du räknar på ohms lag, detta gör du i boken och lämnar in för rättning!
3) Gör Testa dig själv på sid 224! Uppgift 1-6 Om du hinner, uppgift 7-11

Om du hinner: 3) en laboration på resistans. Till denna lämnar du in en rapport.
Rapporten ska innehålla ett utförande med ett kopplingsschema, en hypotes, ett resultat samt en slutsats 

Prov onsdag vecka 37: Läs på testa dig självuppgifterna, anteckningar och laborationer

Vecka 38-39

Massa volym och densitet (delkapitel 4:1) Sid 100-102
Begrepp: massa, volym, densitet, regelbunden- och oregelbundenkropp

Vi gör en laboration tillsammans där vi tar reda på 3 regelbundna kroppars densitet.
Vi skriver laborationsrapport tillsammans.

Sedan gör du gör 2 egna laborationer

1) Du tar reda på vilka grundämnen två oregelbundna kroppar besår av

2) Du tar fram två vätskors densitet (Vatten och T-röd)

Du skriver laborationsrapport till båda samt gör Testa dig själv sid 102

Du ska kunna förklara begreppen samt ange enheter.

Jag gör en demonstration om varför föremål flyter, ni ställer hypoteser och drar slutsatser


Vecka 40-41 Värmelära

Värme påverkar densiteten (4:2) Sid 103-108 Testa dig själv sid 108
Värme sprids på tre olika sätt (4:3) sid 109-114 Testa dig själv sid 114

1) Vad är värme? Kan det bli hur varmt eller kallt som helst? Förklara! 
2) Materiens olika former och övergångar - hur beter sig partiklarna?
3) Vad händer när ämnen värms upp? Förklara vad som händer!
4) Vattnets ovanliga egenskap och dess konsekvenser - förklara!
5) Hur sprids värme? Förklara de olika säten!
6) Förklara värmespridning i ett rum, i en kastrull mm
7) Hur fungerar solfångare/solceller?

Begrepp: bimetell, absoluta nollpunkten, fixpunkter, ledning, strömning, vakuum, strålning, solfångare, solcellerVecka 42

Väder och vind (4:4) sid 115-124

Hur uppstår väder? sid 116
Vad är Växthuseffekten? Vad orsakar den förstärkta växthuseffekten? sid 119
Hur uppkommer vindar, moln, regn? 122-124
Hur uppkommer en sjöbris? sid 123

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: