Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns möte med naturen Projektuppstart

Skapad 2020-08-11 14:48 i 123911 Förskolan Äventyret Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden, projektuppstart, presenterar vi vårt nya projekt, vad vi gjort och hur vi kommer att gå vidare.

Innehåll

Barns möten med naturen

Innan sommaren mailade vi ut en folder till alla vårdnadshavare på förskolan. I foldern beskrivs vårt nya projekt och hur vi ville göra barnen och vårdnadshavarna delaktiga i projektet. Samma information mailades ut en andra gång under planeringsdagarna i augusti, både som en påminnelse men även så att dom nya barnen som skulle börja hos oss skulle få möjlighten och bli delaktiga. 

 

Uppdrag: Välja något att ta med sig från naturen till förskolan eller ta ett fotografi på naturen och dig själv.

Det som alla tagit med sig kommer vi att fortsätta utforska mer kring under hela läsåret. 

 

 

Varför har vi ett gemensamt och övergripande projektuppdrag på alla Söderfmailms kommunala förskolor?

Tanken är att utifrån ett gemensamt projektuppdrag grundas en röd tråd på de kommunala förskolorna på Södermalm. Ett uppdrag som håller oss samman och en vetskap om att vi alla tillsammans arbetar mot samma övergripande mål, det målet som skapar vår gemensamma framtid. Tillsammans arbetar alla pedagoger på Södermalm för att ge barnen kunskaper, förhållningsätt och engagemang i ett led att grundlägga förståelse för en hållbar framtid genom hela deras kommande liv och det är här vi lägger den viktiga grunden!

 

Med ”Barns möte med naturen” som det övergripande projektuppdraget kommer vi tillsammans med barnen utforska otaligt många vägar genom både den planerade undervisningen och den spontana undervisningen som kommer leda oss till oanade platser, insikter och samtal. Läsårets projektrubrik sätter fokus på barnens möten med naturen och naturvetenskap vilket är spännande områden att upptäcka, undersöka och utforska tillsammans.

 

Projektuppstart:

Under augusti/september kommer vi att samla ihop all projektmaterial som familjerna tar med sig. Vi har förberett en dokumentationsvägg och en fönsterbräda åt all material. Vi kommer att titta och reflektera kring materialet tillsammans. Vi kommer att dokumentera vad som händer under arbetets gång. Vi kommer även att publicera inlägg i lärloggarna så att vårdnadshavarna  kan ta del av vad vi arbetar med.

Hur går vi vidare:

Vi kommer att gå på utflykt med barnen och fotografera/plocka med oss det som barnen blir nyfikna på. Vi kommer att titta och reflektera kring materialet tillsammans. Vi kommer att dokumentera vad som händer under arbetets gång. Vi kommer även att publicera inlägg i lärloggarna så att vårdnadshavarna kan ta del av vad vi arbetar med.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: