👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyfiken

Skapad 2020-08-11 15:25 i Montessoriförskolan Paletten Falköping
Förskola
Vad väcker barns nyfikenhet?

Innehåll

 

Projekt: Nyfiken

 

Projektfråga: Vad väcker barnens nyfikenhet och hur inkluderar vi det i vår utbildning?

Syfte: Barnen skall få känna sig delaktiga i utbildningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18