Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2020-08-11 14:54 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med Sveriges statsskick, grundlagarna, hur ett val går till i Sverige, kommuner, regioner, riksdag och regering samt EU.

Innehåll

Arbetsområdet kommer att behandla Sveriges grundlagar, monarkins roll och betydelse, vem som egentligen har makten i Sverige. Vi kommer att ta reda på vad kommuner, landsting/regioner samt regering och riksdag ansvarar för. Hur går ett val till i Sverige. Vilken roll spelar EU för hur Sverige styrs?

Förväntade kunskaper efter arbetsområdet:

 • 1. Kunna skilja på demokrati och diktatur
 • 2. Kunna beskriva Sveriges politiska system, riksdag, regering, region/landsting och kommun. Till exempel: Hur går valen till? Vem får rösta? Varför är det viktigt att rösta? Vad bestäms på de olika nivåerna? 
 • 3. Veta var olika beslut fattas och hur de påverkar individen
 • 4. Veta vilka lagar som är Sveriges grundlagar samt vad de innebär
 • 5. Kunna resonera om vilka möjligheter det finns att att påverka politiska beslut
 • 6. unna resonera om demokratiska friheter, rättigheter och  skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen
 • 7. Kunna använda ämnesspecifika begrepp
 • Planering Samhällskunskap 8B:


  Planering vecka 41-43
 • V. 41 Fatta EU.
 • V. 42 Fatta EU, inlämningsuppgift i Classroom.
 • V. 43 Historia: Upptäcksresarna
 • v. 44 Lov
 • v. 45 Amerikanska revolutionen- analys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Så styrs Sverige åk 8

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Politiska strukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Du skall kunna ge något exempel på vad riksdag och regering arbetar med
Du skall kunna ge flera exempel på vad riksdag och regering arbetar med och veta hur mandaten fördelas
Du skall kunna ge flera exempel på vad riksdag och regering arbetar med. Exemplen skall vara underbyggda och använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp.Du ska dessutom veta hur mandaten fördelas och varför det är så .
Grundlagar
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du skall kunna namnge de fyra grundlagarna, samt i huvudsak vad dessa handlar om. Du skall dessutom veta att det är svårt att ändra dessa.
Du skall kunna namnge de fyra grundlagarna, samt beskriva vad dessa handlar om. Du skall dessutom veta vad som krävs för att ändra dem
Du skall kunna namnge de fyra grundlagarna, samt beskriva vad dessa handlar om. Du skall dessutom veta vad som krävs för att ändra dessa och varför det är så
Opinionsbildning
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
Du kan ge enstaka exempel på hur du kan påverka beslut
Du kan ge tre exempel på hur du kan påverka beslut och resonerar om hur dessa går till
Stat, kommun och landsting/regioner
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
Du vet minst 3 områden som kommun, stat och landsting/region ansvara över
Du vet vad kommun, stat, landsting/region ansvarar över.
Kommunens ansvar
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du vet vad kommunen ansvarar över och kan ge någon fördel och någon nackdel
Du vet vad kommunen ansvarar över och kan resonera om flera fördelar och/eller flera nackdelar om detta
Du vet vad kommunen ansvarar över och kan resonerar om flera fördelar och flera nackdelar om detta. Du underbygger ditt resonemang med exempel
Demokrati
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan enkelt resonera om hur ett lands demokrati påverkas av röstdeltagandet
Du kan utvecklat resonera om hur ett lands demokrati påverkas av röstdeltagandet
Du kan utvecklat resonera om hur ett lands demokrati påverkas av röstdeltagandet. Du underbygger ditt resonemang med exempel.
Begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du använder dig av några ämnesspecifika begrepp i dina svar.
Du använder dig av många ämnesspecifika begrepp i dina svar.
Du använder dig av ämnesspecifika begrepp på ett välfungerande sätt i dina svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: