Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDROTT OCH HÄLSA ÅR. 4-5 PERIOD 1 (v.34-43) HT-20

Skapad 2020-08-11 15:29 i Hindås skola Härryda
IDROTT OCH HÄLSA ÅR. 5 PERIOD 1 HT-16 Glasbergsskolan- Mölndals stad
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Vi kommer under den första perioden av läsåret att träna på våra sammansatta, grov-motoriska grundformer såsom springa, hoppa, kasta och klättra. Detta gör vi genom olika friidrottsgrenar, lekar och redskapsövningar. Vi kommer att utöva olika lekar och röra oss utomhus där vi tränar på att genomföra olika fysiska aktiviteter i natur- och utemiljö med säkerhet och hänsynstagande.  Vi kommer att samtala och diskutera kring upplevelser av lek och natur- och utevistelser samt vad friluftsliv och allemansrätten innebär.

Innehåll

Hur visar jag att jag har nått mina mål?

 • Jag tränar på mina sammansatta motoriska grundformer i kombination med olika redskap, friidrottsgrenar och i olika lekar. Jag visar att jag kan anpassa mina rörelser till olika aktiviteter.
 • Jag visar att jag kan utöva lekar och andra fysiska aktiviteter inom- och utomhus med tanke på säkerhet och hänsynstagande.
 • Jag deltar i samtal kring upplevelser av lek och aktiviteter i natur- och ute-miljöer samt i samband med friluftsliv.
 • Jag är delaktig och aktiv under samtal och övningar kring vad allemansrätten och friluftsliv innebär.

Aktiviteter under period 1:

 • Friidrottsgrenar och löp/hopp-banor.
 • Motorisk träning i kombination med redskap och i samband med olika lekar/aktiviteter.
 • Lekar och andra aktiviteter inomhus och i olika ute-miljöer.
 • Vandring, utelekar samt aktiviteter i olika utemiljöer.
 • Samtal och övningar kring vad friluftsliv innebär och allemansrättens regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: