Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2020-08-11 15:42 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor både i kroppen och känslomässigt. Musik används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Det är också viktigt att ha roligt tillsammans och finna gemenskap när vi sjunger och spelar tillsammans.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. 

Centrala innehållet

Du kommer att utveckla din förmåga att

 

 • sjunga tillsammans med andra
 • uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
 • härma enkla rytmer och spela med rytminstrument
 • uppleva olika slags musik
 • utveckla din förmåga till med takt och rytm

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • sjunga många olika sånger både med och utan rörelser.
 • leka lekar med ljud- och musikanknytning.
 • sjunga och spela med olika dynamik
 • träna rytmik , med rytminstrument och rörelselekar.
 • lyssna och uppleva olika sorters musik.
 • sjunga kanon och unisont

Bedömning


Vi kommer bedöma din förmåga att:

- delta och sjunga unisont tillsammans med andra
- uttrycka dig på olika sätt genom takt, sång och rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik år 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta i unison sång
Sjunger och deltar försiktigt vid gemensam sång.
Sjunger och deltar aktivt vid gemensam sång.
Sjunger och deltar aktivt vid gemensam sång. Är ett stöd för gruppen
Röra dig till musik
Rör dig försiktigt till musik. Härmar givna rörelser.
Rör dig aktivt till musik och kan komma på egna rörelser.
Rör dig aktivt till musik och kan komma på egna rörelser. Visar känsla för takt och rytm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: