👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skärande bearbetning av trä

Skapad 2020-08-11 15:59 i Gemensamt grundskolan Kristinehamn
Grundskola F – 7 Slöjd
Vi kommer testa att tälja i färskt trä och med hjälp av en av Sveriges främsta träslöjdare lära oss några nya täljgrepp med kniven. Smörkniv eller slev får humör och material avgöra vad det blir.

Innehåll

Under 3-4 lektioner kommer vi att arbeta med skärande bearbetning i trä.

Genom detta område kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper i att hantera handverktyg för skärande bearbetning i trä. Dessutom kommer du att träna din förmåga att värdera resultatet samt att göra en löpande dokumentation över arbetsprocessen.                                                                                               

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet: 

 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Olika träslag och dess egenskaper.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa. 

 

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitetsaspekter,

 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, 

 

Under arbetet kommer du att bedömas på följande sätt:

 • Hur du i slöjdarbetet använder handverktyg, redskap och maskiner.

 • Hur du under arbetsprocessen väljer handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

 • Hur du bedömer och värderar din arbetsprocess. 

 • Hur du motiverar dina val.

 • Formgivningen samt kvalitet på det färdiga arbetet. 
Undervisning:

Vi kommer att visa hantverkstekniken skärande bearbetning och repetera genom att prova olika skärande tekniker på en provbit. Olika träslags egenskaper och möjligheter vid just skärande bearbetning. 

Du gör själv ett eget val av vilken form och vilket uttryck ditt arbete skall ha.

 

Verktygen kommer vara Täljkniv, yxa, håljärn, billhuggarjärn och liknande. Materialet som erbjuds är först och främst färks björk. Då vi inte har tillgång på färsk björk kommer vi jobba i lind med en tjocklek på 25-28mm.

Matriser

Sl
Skärande bearbetning färskt trä

F
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.