Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik -satsdelar

Skapad 2020-08-11 16:14 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer i detta moment att arbeta med meningens byggstenar: satsdelarna! Vi diskuterar hur språket är konstruerat och varför vi skriver och talar som vi gör. När är en mening inkorrekt? Finns det regler för hur orden ska placeras och användas i en mening? Det hoppas jag att du får du svar på under den här kursen.

Innehåll

Syftet/varför:

Efter detta moment ska du förstå och känna till hur meningar konstrueras. Orden är uppdelade i ordklasser som beroende av hur de används och sätts ihop bildar olika satser och satsdelar. Det finns regler för hur orden ska placeras i en mening. Du ska känna till dessa regler och kunna ta ut satsdelarna ur en mening. Du ska också kunna använda och känna till olika grammatiska begrepp.

.

Undervisning - lektionsinnehåll - hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar om de olika satsdelarna och du kommer att få chans att öva på dem enskilt och i grupp. Vi kommer att ha skriftliga och muntliga uppgifter.

Vi kommer att öva på begrepp genom appen Quizlet.


Du kommer att få bearbeta texter där du med hjälp av grammatiska begrepp hittar språkliga felaktigheter och förklarar hur det ska bli korrekt. Dessa uppgifter kommer att göras enskilt och i grupp.

Momentet kommer att avslutas med ett grupp-prov och ett enskilt prov.

Bedömning - vad ska jag kunna och hur ska jag visa det?

Du ska kunna visa att du förstår vad de olika satsdelarna har för funktion.
Du ska kunna använda olika grammatiska begrepp och kunna förklara vad de betyder på ett självständigt sätt.


 • Din förmåga att använda och förstå innebörden av de olika satsdelarna bedöms löpande i slutet av momentet när vi gemensamt redovisar våra uppgifter. Du behöver delta aktivt i arbetet så att läraren då ser vad du har lärt dig.
 • Dina kunskaper om satsdelar kommer du att få visa under det skriftliga provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: