👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik

Skapad 2020-08-11 20:10 i Nykils skola Linköping
Redskapsgymnastik
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I redskapsgymnastik kommer du i olika redskapsövningar få möjligheten att träna upp din styrka, flexibilitet och kroppsuppfattning.

Innehåll

Redskapsgymnastik

Mål

Att kunna röra din kropp allsidigt

Arbetssätt

I det här området kommer du att träna på att göra olika övningar på 

 • matta
 • bom
 • plint
 • ringar  

 

Du kommer att få lära dig

 • att röra din kropp allsidigt i olika fysiska sammanhang och utveckla dina kroppsliga förmågor. 

Elevinflytande

 • Du kommer att få bestämma hur många gånger som du vill göra dom olika övningarna
 • Du kommer själv att bestämma hur svåra övningar som du vill göra

 

Bedömning 

Du kommer själv att välja vilken nivå/betyg du strävar efter genom att få välja övningar utifrån deras svårighet. Alla avklarade övningar ska redovisas framför en lärare 

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Redskapsgymnastik

Når målen
Når målen med god marginal
Når målen med mycket god marginal
Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter
Anpassar till viss del sina rörelser efter aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser relativt väl efter aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser väl efter aktiviteten och sammanhanget
Förebygga skador
Kan på ett i huvudsak fungerande sätt beskriva och förutse skaderisker samt felaktiga rörelser och belastningar.
Kan på ett relativt väl fungerande sätt beskriva och förutse skaderisker samt felaktiga rörelser och belastningar.
Kan på ett väl fungerande sätt beskriva och förutse skaderisker samt felaktiga rörelser och belastningar.