👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-08-11 21:02 i Ekkälleskolan Linköping
Ett arbetsområde om Sveriges skogar (barrskog och lövskog) och vilka djur och insekter som lever där.
Grundskola 4 Biologi
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter? Kanske har du klättrat över ett stort träd som vält eller byggt en koja. Det är många som gör utflykter till skogar. Man går dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera eller bara för att promenera. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. Nu ska du få lära dig om olika djur och växter som lever i skogen.

Innehåll

Undervisning 

 • Du kommer att läsa texter om skogen i boken Koll på NO 
 • Du kommer att arbeta med uppgifter i tillhörande arbetsbok.
 • Du kommer kunna använda Bingel för att öva på begrepp.

 

Bedömningsformer 

 • Genom diskussioner i helklass eller i mindre grupper - där du ska kunna använda ämnesbegrepp.
 • Digitalt test i slutet av arbetsområdet.

 

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

 • Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • Känna till namnen på några träd, bär och svampar. 
 • Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • Känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • Veta vad människan använder skogen till.
 • Kunna förklara vad som menas med allemansrätten. 

 

Matriser

Bi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Samtala och diskutera
Jag behöver fortfarande hjälp av stödfrågor från min lärare när jag ska samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdets tema.
Jag kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdets tema.
Jag kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdets tema. Jag ställer frågor och framför egna åsikter.
Kunskapskrav
Söka naturvetenskaplig information och använda informationen.
Jag kan med hjälp av min lärare söka information från en källa. Jag kan med hjälp av min lärare använda informationen för att skapa texter som andra kan läsa och förstå.
Jag kan söka information från en källa. Jag kan använda informationen för att skapa texter som andra kan läsa och förstå. Jag kan använda informationen för andra framställningar.
Jag kan söka information från flera källor. Jag kan använda informationen för att skapa texter som andra kan läsa och förstå. Jag kan använda informationen för andra framställningar. Jag redogör för källans användbarhet.
Kunskapskrav
Jag kan med rätt begrepp redogöra för sammanhang inom arbetsområdet.