Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Villervalla Orange Mål Rörelse 20/21

Skapad 2020-08-12 07:53 i Villervalla Degerfors
Förskola
Målområde: Rörelse

Innehåll

Mål från LPFÖ:

Barnen skall få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

 

Utvecklat målområde:

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

 

Nedbrutet mål:

Att alla barn ska känna en trygghet och glädje i att delta i gemensamma rörelsesånger. I det här fallet har vi valt ut 3 st rörelsesånger som mål. Honky tonk, Klappa händerna när du är riktigt glad, Fader Abraham.

 

Syfte:

Att barnen ska få upptäcka och känna rörelseglädje, gemenskap samt att delta utifrån sina egna förutsättningar. Att barnen ska utveckla sin motorik och kroppsuppfattning.

 

Förståelse:

Att barnen ska känna glädje i att röra på sig. Att det blir ett naturligt inslag för barnen med rörelse.

 

Förmågor:

Rörelseglädje. Att barnen själva startar/visar intresse för rörelsesånger

 

Metoder:

Använda de olika rörelsesångerna både planerat och på barnens initiativ. Vara delaktiga pedagoger som sprider rörelseglädje. Uppmuntra barnen när de själva vill röra på sig.

 

Vetenskaplig grund:

Kroppskontroll och kroppsuppfattning är också viktiga förutsättningar för inlärning av begrepp och olika färdigheter. barnen behöver rörelse för att utvecklas.

 

Källa till forskningen:

Grindberg/Langlo (2010) Barn i rörelse! Fysisk aktivitet och lek i förskola och skola.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: