Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och kamratskap

Skapad 2020-08-12 08:41 i Blästadsskolan Linköping
I klassen ska vi jobba på att få en bra kamratskap.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Hur är man en bra kompis? Vad gör dig glad, arg eller ledsen? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska känna arbetsro i klassrummet och må bra? Det är frågor vi pratar om för att få ett bra arbetsklimat och socialt samspel i klassen.

Innehåll

 

Vilka förmågor ska du utveckla?

Din förmåga att...

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter, till exempel värderingar och olika perspektiv,

 • reflektera över hur individer formas, förändras och samverkar,

Vad ska du lära dig?

 • Du kommer få lära dig att fundera och diskutera hur vi får en bra klassrums- och skolmiljö.
 • Du kommer få lära dig att diskutera etiska dilemman och samtala och diskutera. Lyssna på dina klasskamraters åsikter.
 • Du ska lära dig att diskutera med klasskamrater om hur man är en god kamrat. Du ska lära dig att samtala om vad som är gott, ont, rätt eller fel.
 • Du kommer få lära dig varför vi i samhället behöver olika normer och regler. 

 

Du ska känna till och använda följande begrepp:

kamratskap, värdegrund, värderingar, normer, regler, åsikter, dilemma

 

Vilka arbetssätt ska du använda?

Du kommer få lära dig genom att:

 • diskutera kamratskap och hur man är en god kamrat
 • diskutera hur man gör för att alla ska får vara med
 • tillsammans bestämma några punkter som är viktiga för att vara en god kamrat
 • se på film om kamratskap och mobbning 
 • göra samarbetsövningar (4-hörnsövningar)
 • skriva och rita om hur man är en bra kompis (dikt två och två)
 • skriva gemensamma klassrumsregler 
 • vänskapsbingo 

Bedömning:

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • delta aktivt i samtal och diskussioner
 • skriva och rita om hur man är en bra kompis 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

SO
Värdegrund och kamratskap

 • SO  1-3   Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO   3   Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Du är på väg...
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala om hur man är en bra kompis
Du kan med stöd diskutera i grupp och enskilt hur man är en bra kompis.
Du kan i grupp och enskilt diskutera och samtala om hur man är en bra kompis.
Du är aktiv i alla diskussioner och visar vad du kan. Du kan i grupp och enskilt samtala om hur man är en bra kompis.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Du kan med stöd samtala om elevnära livsfrågor, till exempel kamratskap och gott och ont.
Du kan samtala om elevnära livsfrågor, till exempel kamratskap och gott och ont.
Du kan samtala aktivt om elevnära livsfrågor, till exempel kamratskap och gott och ont. Du ställer frågor och bygger vidare på andra elevers tankar.
Deltar aktivt i diskussioner och aktiviteter
Du behöver stöd för att delta i aktiviteter
Du deltar aktivt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: