Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva i världen år 1

Skapad 2020-08-12 08:12 i Egebyskolan Mjölby
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I årskurs 1 arbetar vi med att undersöka omvärlden och hur man kan leva i samhället.

Innehåll

Målet med undervisningen:

I årskurs 1 arbetar vi med att undersöka omvärlden och hur man kan leva i samhället.

Så här ska vi arbeta:

 • Diskutera
 • Undersöka
 • Lyssna
 • Se filmer
 • Läsa fakta i olika böcker
 • Praktiskt arbete

 

Det här ska bedömas:

 • Du kan berätta lite om dig själv, din familj och hur andra familjer ser ut
 • Du ska veta varför du går i skolan och vilka regler som gäller
 • Du ska träna på att vara en bra kompis
 • Du ska veta att du bor i Sverige och hur flaggan ser ut
 • Du ska få lära dig om hur det är att vara barn i olika delar av världen
 • Du ska känna till barnkonventionen
 • Du ska veta hur ett klassråd går till
 • Du ska kunna lyssna på den som pratar
 • Du ska träna på att säga vad du tycker
 • Du ska veta varför människor flyttar i världen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3

Matriser

SO
Att leva i världen år 1

På väg mot målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Familj
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du är på god väg att kunna berätta lite om dig själv, din familj och hur andra familjer ser ut
Du kan berätta lite om dig själv, din familj och hur andra familjer ser ut
Du kan jämföra hur olika familjer ser ut
Regler
 • SO  1-3
Du är på god väg att veta varför du går i skolan och någon regel som gäller.
Du ska veta varför du går i skolan och ge exempel på några regler som gäller
Du ska veta varför du går i skolan och ge exempel på flera regler som gäller. Du har förståelse för varför regler behövs i ett samhälle.
Rättigheter
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du ska veta att du bor i Sverige och känna igen hur flaggan ser ut. Du ska få lära dig om hur det är att vara barn i olika delar av världen Du ska känna till barnkonventionen
Du ska veta att du bor i Sverige och hur flaggan ser ut. Du ska veta att barn har olika rättigheter i världen. Du ska veta vad barnkonventionen är.
Du ska veta att du bor i Sverige och hur flaggan ser ut. Du ska veta att barn har olika rättigheter i världen och jämföra med hur det är i Sverige. Du ska veta vad barnkonventionen är och berätta om två rättigheter som står där.
Klassråd
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du ska känna till vad ett klassråd är. Du ska öva på att lyssna på den som pratar. Du ska träna på att säga vad du tycker.
Du ska veta hur ett klassråd går till. Du ska kunna lyssna på den som pratar. Du ska träna på att säga vad du tycker.
Du ska veta hur ett klassråd går till och bidra till diskussion. Du ska kunna lyssna på den som pratar och ställa följdfrågor. Du ska kunna säga vad du tycker.
Flytt
 • SO  1-3
Du är på god väg att veta varför människor flyttar i världen.
Du ska veta varför människor flyttar i världen
Du kan förklara skillnaden mellan att fly och att flytta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: