Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal - Årskurs 8 HT 2020

Skapad 2020-08-12 08:18 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med primtal, sammansatta tal, negativa tal och potenser.

Innehåll

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du

 • kunna förstå vad ett primtal är och vad ett sammansatt tal är
 • kunna primtalsfaktorisering och delbarhetsregler
 • kunna förklara vad ett negativt tal är
 • kunna räkna med negativa tal genom att använda de fyra räknesätten
 • kunna skriva och räkna med tal i potensform

Begrepp du ska behärska: siffra, tal, primtal, sammansatt tal, primtalsfaktorisering, positiva tal, negativa tal, motsatta tal, potensform, bas, exponent

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer starta området med en fördiagnos för att se vad du kommer ihåg från årskurs 7. Vi börjar sedan med två veckors programmering där vi lär oss grunderna. 

Varje lektion kommer att starta med repetitionsuppgifter från olika delar av matematiken så som taluppfattning, bråk, procent, algebra, statistik, sannolikhet och geometri. Detta gör vi för att hela tiden repetera det vi lärt oss tidigare. Efter repetitionen så arbetar vi med innehållet i läroboken på olika sätt, ungefär ett delkapitel per vecka. Vi kommer då ha genomgångar, diskussioner, paruppgifter, enskilt arbete mm.

Vi kommer även att ha läxor för att repetera och befästa tidigare kunskaper. Läxorna redovisas inför klassen, på torsdagar. 

Efter arbetet med några delavsnitt har vi en diagnos för att utvärdera arbetet. Därefter fortsätter vi att arbeta med kvarvarande avsnitt för att sedan repetera och/eller fördjupa sig inom området. Kapitlet avslutas med ett skriftligt prov.

Från provet bedömer jag de olika förmågorna på olika betygsnivåer och fyller i din matris i Unikum. Jag bedömer också sådant jag kan se under lektionstid, detta läggs även det in i matrisen.

Planering

v.34 Fördiagnos och programmering

v.35 Programmering, inlämningsuppgift

v.36 Primtal, läxa 1

v.37 Negativa tal, läxa 2

v.38 Negativa tal, läxa 3

v.39 Diagnos

v.40 Potenser, läxa 4

v.41 Potenser, läxa 5

v.42 Repetition och fördjupning

v.43 Skriftligt prov

Uppgifter

 • Mattelektion - torsdag 8/10

 • Inlämningsuppgift - programmering

 • Läxa 1

 • Läxa 2

 • Läxa 3

 • Diagnos - tal

 • Läxa 4

 • Läxa 5

 • Skriftligt prov - tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tal - Årskurs 8 HT 2020

Nivå 1
Nivå 2
Du kan i huvudsak
Nivå 3
Du kan relativt väl
Nivå 4
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet .
förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
vad ett primtal är och vad ett sammansatt tal är. Du kan till viss del delbarhetsreglerna.
vad ett primtal är och vad ett sammansatt tal är. Du kan delbarhetsreglerna och till viss del använda dig av dem.
vad ett primtal är och vad ett sammansatt tal är. Du kan delbarhetsreglerna och använda dig av dem.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
förstå vad ett negativt tal är samt metoder för att räkna addition och subtraktion med negativa tal.
lösa uppgifter och problem med negativa tal genom att använda metoder för de fyra räknesätten.
lösa olika typer av uppgifter och problem med negativa tal genom att använda metoder för de fyra räknesätten.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
skriva och genomföra enklare beräkningar med tal i potensform. ex. beräkna 2^3, 10^5, 10^-3,
metoder för att räkna med alla olika sorters tal i potensform.
använda olika metoder för att lösa problem i flera steg. Du motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. använda kunskaper och metoder från andra delar av matematiken ex. geometri, procent, bråk och algebra vid lösning av olika typer av uppgifter.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: