Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Villervalla Orange Mål Språk 20/21

Skapad 2020-08-12 08:42 i Villervalla Degerfors
Förskola
Målområde: Språk

Innehåll

Mål från LPFÖ:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Utvecklat målområde:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Nedbrutet mål:

Att barnen ska få förutsättningar att kunna/visa/känna igen de kroppsdelar, begrepp och ordbilder vi använder i rörelsesångerna. I det här fallet har vi valt ut 3 st rörelsesånger som mål. Honky tonk, Klappa händerna när du är riktigt glad, Fader Abraham

 

Syfte: 

Att öka barnens ordförråd, ordförståelse som används i dessa sånger. Att barnen ska få ett större intresse för skriftspråk.

 

Förståelse:

att barnen ska förstå vad sångerna handlar om.

 

Förmågor:

Att barnen ska koppla ihop ord/begrepp/ordbild till kroppsdel/verb

Metoder: 

Använda oss av de rörelsesånger,

Prata om vilka kroppsdelar och begrepp vi sjunger om,

Skapande aktiviteter, tex handavtryck, fottryck,

memory med kroppsdelar

ordbilder bla på kroppsdelar

 

Vetenskaplig grund:

Rörelseaktiviteter främjar barns utveckling och det ökar barnens kroppsmedvetenhet vilket leder till en bättre självkänsla. Det visar också på att rörelsen är viktig för inlärningen. (Ann Granberg)

Flera undersökningar visar att barn som har en bristande motorisk utveckling och barn som sitter stilla väldigt ofta kan få en försenad läs och skrivutveckling. När barn däremot får röra sig fritt och leka stimuleras barnet. (Hammarkrantz 2006)

Enligt Jana M Iversen (2010) så är rörelse och den motoriska utvecklingen en stimulering till kroppsmedvetenhet som i sin tur stimulerar till språkutveckling.

Källa till forskningen:
Ann Granberg, Småbarnsrytmik, lek och rörelse till musik (1994)

Sara Hammarkrantz, i Boken om läsning, en handbok om barns språk och läsutveckling 0-8 år (2006)

Jana M Iversen, Developing langauge in a developing body: the relationship between motor development and language development (2010)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: