Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning - Varning för tanter

Skapad 2020-08-12 08:46 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Under de här veckorna ska arbeta med lässtrategier och vi kommer läsa boken "Varning för tanter".

Innehåll

Att kunna läsa är viktigt. I skolan läser vi många olika texter och böcker. Ibland är det roligt att läsa och ibland är det tråkigt. Läsning gör så att vi lär oss nya saker, vi målar bilder i huvudet, vi lär oss nya ord, vi får fantisera, vi får skratta och vi kan prata om det vi lär oss i boken.

Men... 

Hur läser vi en bok?

Hur blir vi en bra läsare?

Hur ska vi läsa för att förstå boken?

Vad är en tant?

Vad handlar boken om?

Vilka huvudpersoner finns i boken?

 

Under de här veckorna ska vi arbeta med lässtrategier och vi kommer läsa boken "Varning för tanter" och jobba med boken. 

 

Här kan du lära dig mer om lässtrategier på Studi. 

https://app.studi.se/l/introduktion-till-laesstrategier

Preliminär tidsram och examinationsform


Vecka

Vad ska vi göra?

35

Hur läser vi en bok?

Lässtrategier

Vi övar på att använda lässtrategier

36

Läsa boken “Varning för tanter”

Arbetar med boken “Varning för tanter”, vi diskuterar och svarar på frågor.

37

Läsa boken “Varning för tanter”

Arbetar med boken “Varning för tanter”, vi diskuterar och svarar på frågor.

38

Vi övar på att skriva miljöbeskrivningar.

Beskriva en plats.

39

Skriftlig examination 

Läsförståelse examination

Examinationsform:

Du ska öva på att läsa med flyt.

Du ska delta aktivt i samtal och diskussioner på lektionerna.

Du ska delta aktivt i skriftliga och muntliga gruppövningar.

Du ska skriva en egen beskrivning om en plats.

Du ska svara på frågor (läsförståelseprov).

Uppgifter

 • Skugguppgift: Läsförståelse Varning för tanter

 • Skugguppgift: Grupparbete Varning för tanter

 • Skugguppgift: Grupparbete Varning för tanter

 • Skugguppgift: Läsförståelse Varning för tanter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: