Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Villervalla Orange Mål Likabehandling 20/21

Skapad 2020-08-12 08:50 i Villervalla Degerfors
Förskola
Målområde: Likabehandling

Innehåll

Mål från LPFÖ:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

 

Utvecklat målområde:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

 

 

Nedbrutet mål:

Att barnen får förutsättningar att utveckla fler kamratkontakter.

 

Syfte:

Att barnen ska få en ökad förståelse för varandra, att utveckla kamratkontakten

Förståelse:

Alla barns lika värde 

Förmågor:

Att utveckla sin empati 
att barnen upplever att de har många kamrater

 

Metoder: 

Närvarande pedagoger som finns i barnens närhet för att stötta, utveckla och utmana

Att arbeta med känslor och kroppsspråk

Uppmuntra att leka med varandra

ett gemensamt tema på Villervalla är Superhjältar, vi arbetar med det genom att visa på en superhjältes egenskaper tex att vara hjälpsam samt att se andras behov.

Vetenskaplig grund:

Empati är medfödd, men måste odlas för att växa. Här har förskolan en viktig roll att spela.
I leken utvecklar barnen sin förmåga att leva sig in i andras situation. Se artikel nedan

 

Källa till forskningen:

https://unt.se/barnochforaldrar/barn-maste-odla-sin-empati-1114739.aspx

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: