👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser

Skapad 2020-08-12 09:44 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Geografi
Det finns olika anledningar till att vissa platser är sårbara. Ibland är det människan som har skapat problemen och i andra fall är det naturen själv som är upphov till problemen...

Innehåll

 

                                                 Geografi

 Arbetslag: Beta    

Klass: 8A-8S                 

Veckor           

HT20- v 39-v 45

Sårbara platser/kartkunskap

 

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att :

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, 
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, 
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Centralt innehåll för kursen:

Livsmiljöer

 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

 

I den här kursen innebär det att du ska:

 • Utveckla dina kunskaper om topografiska och tematiska kartor.
 • Känna till sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Veta på vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur grupper och samhällen kan förebygga risker anpassa sig till den plats de bor på.
 • Ha kunskap och se samband mellan demografiska faktorer som exempelvis fattigdom, skolundervisning mm och konsekvenser av att bo på sårbara platser.
 • Känna till och kunna använda ord och begrepp som används för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Se separat lista för aktuella begrepp.

Studiematerial:

 • NE.se
 • Kopierat material - Häftet sårbara platser och kartkunskapshäfte.
 • Övningsuppgifter
 • Filmer, Powerpoint
 • Kartbok
 • FN-förbundets hemsida www.globalis.se med interaktiv världsatlas och fakta om länder och globala utmaningar

Arbetssätt:

 • Genomgångar 
 • Diskussioner 
 • Gruppuppgifter
 • Enskilda övningsuppgifter

Bedömning:

 • Slutexamination enligt överenskommelse
 • Kontinuerlig bedömning under kursens gång

 

 

..

 

 

 

 

 

 

  •  

    

    

    

 

 

Uppgifter