Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 7 - Väder och vind

Skapad 2020-08-12 09:54 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
Varför blåser och regnar det? Varför har vi olika klimat på jorden och vad händer om temperaturen på jorden stiger? Detta är frågor som vi bland annat kommer att arbeta med i geografi i åk 7.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

- få ökad kunskap om  namngeografi. (Världsdelarna, hav, Europas länder)

- få ökad kunskap om hur en karta är uppbyggd och hur man kan läsa av information från en karta.

- få kunskaper om jordens klimatzoner och dess påverkan på sin omgivning.

-få kunskaper om hur och varför olika väder uppstår.

-kunna använda dig av centrala begrepp. (årstider, vändkrets, ekvator, tidszon, tidvatten, gradnät, latitud, longitud, väderstreck, topografisk karta, terrängkarta, tematiska kartor, GIS, klimat, väder). 

-kunna resonera om hur en klimatförändring kan påverka samhälle och natur.

-Kunna använda dig av olika typer av kartor vid presentationer.

-Kunna genomföra en fältstudie där du presenterar resultaten med hjälp av statistik och kartor. 

 

Så här arbetar vi:

Föreläsningar/Genomgångar

Seterra online (sida för att öva namngeografi)

Filmklipp

Muntliga diskussioner

Skriftliga och muntliga läxförhör

Fältstudie 

 

Bedömning:

Du bedöms på din förmåga att:

Kunna namnge Europas länder och huvudstäder och placera dem rätt på kartan. 

Din förmåga att kunna resonera om orsaken till varför vi har olika klimat på jorden och hur det påverkar naturen och samhället.

Din förmåga att kunna resonera om orsaker till olika väderfenomen.

Din förmåga att kunna resonera om orsaker och konsekvenser av ett förändrat klimat.

 

 

Preliminärt tidsschema: 

V 33 - Genomgång arbetsområdet. Seterra Online (Europa) samt hur kartan är uppbyggd och hur vi kan läsa av den. Vi tittar bla på longitud och latitud. 

V34 Seterra Online (Europa) samt hur kartan är uppbyggd och hur vi kan läsa av den. Vi tittar bla på longitud och latitud. 

V 35 - Seterra Online Europa. Vi går igenom jordens olika klimatzoner och arbetar med uppgifter kopplade till detta. 

V 36 - Seterra Online Europa. Vi går igenom hur olika väder uppstår. Namngeografiprov - Världsdelar, hav,Europas länder & huvudstäder 

V 37 - Vi repeterar klimatzoner, väder och börjar prata om växt huseffekten. 

V 38 - Muntliga uppgifter och diskussioner i grupper om klimat, väder och växthuseffekt samt skrivövning i samarbete med svenskan. 

V39 Repetition av kursen

V 40 - Skriftligt läxförhör - klimat - väder och växthuseffekten, fältstudie

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: