Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A

Skapad 2020-08-12 09:16 i Backluraskolan Stockholm Grundskolor
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Vi ska under hösten arbeta med matematik utifrån Favoritmatematik 3A. Nu ska vi äntligen grotta ner oss i tusental, division och proportionalitet! Håll i hatten för nu kör vi!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper.

 Under höstterminen i årskurs 3 är det följande kunskaper och förmågor som ska utvecklas.

 • talen 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • växling över 0
 • uppställning med flera termer
 • sambandet addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 1- 9
 • kommunikativa lagen vid multiplikation
 • multiplicera med 10 och 100
 • strategier vid problemlösning
 • division
 • sambandet division och multiplikation
 • prioriteringsregler, skala och proportionalitet
 • att förklara hur du har tänkt och jämföra med andras sätt att tänka¤

¤När du gör det övar du upp dina förmågor att föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer samt välja och använda matematiska begrepp och metoder.

 

Undervisning och arbetsformer.

 • Genom genomgångar, samtal, laborativa övningar, spel, och genom att öva både gemensamt och enskilt.
 • Färdighetsträning görs i  Favoritmatematik 3A och på arbetsblad.
 • Vi samtalar om matematik utifrån konkreta exempel och du får träna på att förklara hur du har tänkt och lyssna samt förstå sig på andras sätt att tänka.

På lektionerna måste jag.

 • ·         Vara aktiv vid genomgångar och övningar. 
 • ·         Arbeta aktivt vid grupp och enskilt arbete.

 

Bedömning.

 

Förmågor och färdigheter bedöms fortlöpande under terminens gång. I slutet av varje kapitel görs en diagnos i formativt syfte och efter detta fylls matris nedan i.

 • ·         Du ska kunna använda de fyra räknesätten, och förstå sambanden mellan dem.
 • ·         Du ska kunna ställa upp algoritmer vid addition, subtraktion och multiplikation.
 • ·         Du ska förstå och kunna använda kommutativa lagen och prioriteringsreglerna
 • ·         Du ska kunna räkna med enkla proportionella samband.
 • ·         Du ska med stöd av enkla strategier kunna lösa enklare matematiska problem samt kommunicera lösning av problemet muntligt och skriftligt.
 • ·         Du ska i ditt arbete visa att du förstår och kan använda de matematiska begrepp vi jobbat med.
 • ·         Du ska kunna föra och följa enkla matematiska resonemang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matris Favoritmatematik 3A kap 1

Når inte förväntade kunskaper
På väg att nå förväntade kunskaper
Når förväntade kunskaper
Talen 0-1000
Jag kan räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång och kan använda mig av pensionssystemet och tallinjen för att dela upp och beskriva tal
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Uppställning med addition utan växling
Jag kan räkna addition med uppställning utan växling
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Uppställning med addition med växling
Jag kan räkna addition med växling och kan växla över 0
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Uppställning med subtraktion utan växling
Jag kan räkna subtraktion med uppställning utan växling.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Uppställning med subtraktion med växling
Jag kan räkna subtraktion med växling och kan växla över 0
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Uppställning med addition vid flera termer
Jag kan räkna addition med tre eller flera termer med uppställning.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Uppställning med subtraktion vid flera termer
Jag kan räkna subtraktion med tre eller flera termer med uppställning.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3

Ma
Matris Favoritmatematik 3A kap 2

Når inte förväntade kunskaper
På väg att nå förväntade kunskaper
Når förväntade kunskaper
Sambandet mellan addition och multiplikation
jag kan förklara sambandet mellan addition och multiplikation. Jag kan bilda en addition av en multiplikation och vice versa.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Lilla multiplikationstabellen
Jag kan beräkna multiplikationstabellerna 0-5 med huvudräkning eller annan effektiv metod.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Stora multiplikationstabellen
Jag kan beräkna multiplikationstabellerna 6-10 med huvudräkning eller annan effektiv metod.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Kommutativa lagen vid multiplikation
Jag kan förklara den kommutativa lagen och använder mig av bild och/eller laborativt material.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3

Ma
Matris Favoritmatematik 3A kap 3

Når inte förväntade kunskaper
På väg att nå förväntade kunskaper
Når förväntade kunskaper
Prioriteringsregeln
Jag kan räkneordningen på multiplikationer, additioner och subtraktioner inom samma uttryck.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Bilda uttryck
Jag kan bilda ett uttryck och vet vad ett uttryck är. Jag kan bilda ett uttryck från en bild, text och/eller konkret material.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Strategier vid problemlösning
Jag kan hitta relevant information i problemlösningsuppgifter.
Strategier vid problemlösning
Jag kan rita en bild som stöd för att lösa en uppgift
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Strategier vid problemlösning
jag kan bilda en uttryck av en problemlösningsuppgift samt lösa uppgiften.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Strategier vid problemlösning
Jag vet vilket svaret är och kan skriva ett svar på problemlösningsuppgiften samt använder enhet om det behövs.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Uppställning: multiplikation med ensiffrig faktor
Jag kan placera en multiplikationen med en ensiffrig faktor i ett rutsystem och vet vilken ordning man multiplicerar vid uppställning.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Uppställning: multiplikation med ensiffrig faktor med minnessiffra
Jag kan beräkna uppställning vid tiotalsövergång. Jag vet hur man använder minnessiffran vid uppställning med multiplikation.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3

Ma
Matris Favoritmatematik 3A kap 4

Når inte förväntade kunskaper
På väg att nå förväntade kunskaper
Når förväntade kunskaper
Innehållsdivision
Jag vet vad innehållsdivision är och hur man beräknar. Jag kan med hjälp av bild beräkna och uttrycka enkel innehållsdivision.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Delningsdivision
Jag vet vad delningsdivision är och hur man beräknar. Jag kan med hjälp av bild beräkna och uttrycka enkel delningsdivision.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Skriva uttryck vid division
Jag kan skriva uttryck vid division där kvoten går jämt ut. Jag vet vad begreppen täljare,nämnare,kvot,och divisionstecken är och hur de används.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Sambandet mellan division och multiplikation
Jag förstår sambandet mellan division och multiplikation och kan visa det genom bild eller konkret material.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Sambandet mellan division och multiplikation
Jag kan räkna division utan stöd av bild. Jag kan kontrollera division med en multiplikation.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Division med rest
Jag kan beräkna division med rest och vet hur man skriver det i svaret. Jag vet vad begreppet rest betyder.
Division vid problemlösning
Jag kan beräkna enkel problemlösning där metoden som används är division.
Prioriteringsregeln
Jag kan räkna ett uttryck steg för steg i den ordning som anges av prioriteringsregeln.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Proportionalitet
Jag kan beräkna olika proportionella samband. Lucktal med division
 • Ma   3
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: