Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan 5 Språklära

Skapad 2020-08-12 09:23 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 5 Svenska
I arbetet med boken Språklära ges eleverna kunskaper om språkliga strukturer, normer och språkbruk. Syftet är att ge eleverna verktyg till att bearbeta sina texter samt att bli medvetna om människans språkbruk.

Innehåll

I arbetet med boken Språklära kommer vi i klassen arbeta med gemensamma genomgångar där vi arbetar med laborativa övningar, gemensamma modelltexter, introduktion av nya begrepp. Eleverna övar enskilt och i grupp med passande övningar i boken samt webbaserad färdighetsträning.

 

Målen med arbetet i boken Språklära är att ge eleverna kunskaper om:

- språkliga strukturer

- normer och språkbruk

- öva och befästa sina kunskaper

Syftet med arbetet i boken Språklära är att:

- kunna bearbeta sina texter till innehåll och form

- kunna ge och ta respons

- kunna samtala om människors språkbruk

Arbetsområden i Språklära 5:

 1. Alfabetet
 2. Meningsbyggnad
 3. Stavning
 4. Ordkunskap
 5. Ordklasser
 6. Språkbruk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Klara svenskan 5 Språklära

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/ E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Struktur
Skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. # röd tråd # gestaltande beskrivningar # varierat språk
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. # stavningsregler # skiljetecken # anpassa språket
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: