Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk 2020-2021.

Skapad 2020-08-12 10:19 i Björkdungen Degerfors
Förskola
Vi vill att barnen ska utveckla sitt intresse för litteratur, skriftspråket och sin förståelse för ord och bild.

Innehåll

Mål från LPFÖ: 

"Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.”

 

Utvecklat målområde:

Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler.

 

Nedbrutet mål:

 Vi vill ge barnen förutsättningar att fördjupa kunskapen i en sagas handling.

Syfte: 

Vi vill stimulera barnens intresse för att lyssna, lära, berätta. 

Vi vill stimulera de yngsta barnens verbala språk genom sång och rörelse.

Förståelse:

Barnen ska få förståelse för texter i olika sammanhang.

Förmågor:

Förstå vad ord och begrepp betyder och hur de hör ihop.

Metoder: Teknik, Böcker och sagor, ord och begrepp, rörelselekar.

 

Vetenskaplig grund:

Det är pedagogernas ansvar att se till att litteraturen som väljs och används intresserar både barngruppen och individuella barn. Eftersom barn har en tendens att vilja välja det de redan känner till är det också pedagogernas uppgift att ibland också utmana barnen och erbjuda berättelser med annat innehåll och form. För att göra läsningen till en attraktiv aktivitet för alla barn, oavsett social bakgrund, kultur, kön eller ålder, krävs tillgång till varierande texter samt en medveten tanke från de vuxnas sida.

 

Källa till forskningen:

Skolverket.

Barbro Westlund. Lektor i didaktik vid Stockholms universitet. Forskare inom läsforskning.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: