Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2020-08-12 09:33 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild
Vi ska läsa om jordens historia från urtid, istid, stenålder, bronsålder och fram till järnålder.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • tidslinjer
 • tidsepokerna (urtid, istid, stenålder, bronsålder och järnålder) 
 • människans uppkomst
 • spår från forntiden i naturen 
 • läsa och skriva faktatexter

Vad ska du lära dig?

 •  placera ut tidsepokerna i rätt ordning.
 •  berätta något kort om varje tidsepok.

Hur ska du visa att du lärt dig?

 •  du kan berätta om någon tidsperiod muntligt eller skriftligt.
 •  du kan ordna tidsepokerna i rätt ordning.
 •  du kan beskriva några spår efter isen i naturen.

 

Ämnesspecifika ord: tidslinje, urtid, forntid, istid, stenålder, bronsålder, järnålder, inlandsis, rullstensås, jättegryta, jättekast, rundhäll, brons, järn, hällristning, vandrare, jakt, samlande, arkeolog, epok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Forntiden

Lägre nivå
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i jordens utveckling.
Jag behöver stöd för att kunna rita och förklara vad en tidslinje är.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och kommer själv ihåg några avgörande händelser.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och på egen hand rita och förklara de viktigaste händelserna.
2. Beskriva tidsepokerna
beskriv de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som symboliserar dem.
Jag behöver stöd för att beskriva de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Jag kan beskriva tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Jag kan med god säkerhet beskriva de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern och berätta om vad de symboliserar.
3. Samtala om människans tidiga historia
Beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor.
Jag behöver stöd för att beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor.
Jag kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor.
Jag kan med god säkerhet beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor.
4. Spår från istiden
berätta hur vi kan se spår från istiden i vår natur.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från istiden i naturen.
Jag kan berätta om några spår som vi kan se från istiden i naturen.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från istiden i naturen och förklara hur de har bildats.
5. Språkets struktur
Skriva faktatext genom att läsa och samla information.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag behöver stöd för att hitta fakta och bilda meningar.
Jag kan skriva en enkel faktatext.
Jag kan med beskrivningar och detaljer berätta i egen faktatext.

Ny rubrik

Lägre nivå
--->
Högre nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: