Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-08-12 10:11 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att skriva berättande texter samt träna på att anpassa språket efter olika syften, sammanhang och mottagare.

Innehåll

 

Undervisning 

 • Du kommer att få öva på att skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslut.

 • Vi kommer arbeta med kamratrespons och träna på att bearbeta våra texter.

 • Du kommer att öva på specifika saker inom olika texter som exempelvis:

 • Beskriva en person

 • Skriva brev

 • Beskriva miljö

 • Skriva dialoger

 • Skriva punktlistor

 • Använda adjektiv för att beskriva saker

 • Göra historien begriplig

 • Skriva avslut och knyta ihop lösa trådar

Bedömningsformer 

 • Muntligt och skriftligt

 • Utifrån din aktivitet under lektionerna

 • Utifrån dina berättande texter

 • Utifrån Nationella provet

 

Uppgifter

 • Skriv en berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: