Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den stora Sverigeresan

Skapad 2020-08-12 10:03 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk Geografi
Du ska lära dig hur Sverige ser ut geografiskt med fjäll, skog, sjöar, floder, städer, mm. Du ska förstå hur Sverige är uppbyggt med landskap, län mm.

Innehåll

Årskurs: 4

Tidsperiod: 10 veckor

Syfte
Du ska få kunskap om alla landskap i Sverige, vad de heter, var de ligger och vad som är kännetecknande för dem. Du ska lära dig om Sveriges natur- och kulturlandskap. Du får dessutom lära dig hur Sverige delas in i landskap, län och kommuner, och var Sveriges stora sjöar och städer ligger. Du ska lära dig namn och läge på olika platser i Sverige. Arbetet syftar också till att du ska kunna förstå texter budskap: faktatexter, samt kunna skriva egna texter med tydligt innehåll.
Lärandemål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • ha grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi
 • berätta om hur Sverige kan delas in (landsdelar,län,landsting, kommun, landskap)
 • placera ut Sveriges landskap
 • ange Sveriges största städer
 • ange Sveriges stora vattendrag
 • presentera något typiskt från några landskap
 • använda olika geografiska begrepp

 

Begrepp: landskap, landsbygd,landhöjning, kulturlandskap,naturlandskap, befolkning, havsvik,län, landsting,kommuner,huvudstad,stad, tätort, kust, fjäll, skog, odlingsmark,åkermark,näringskejda,, sund,kobbe, älv,glaciär,polcirkel,glesbygd,

 

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

 • se på filmer om landskapen samt programserien "Geografens testamente" och arbeta kring det.
 • träna namngeografi med hjälp av kartböcker, blindkartor och spel
 • diskuterar och förklarar ord och begrepp och försöker använda dem i sammanhanget
 • läsa olika texter, diskutera och reflektera.
 • läsa gemensamt boken "Nils Holgersson underbara resa genom Sverige" och arbeta med läslogg.
 • fältstudier i närområdet 

läsa:

 • kunna läsa texter med flyt
 • kunna förstå texters budskap
 • kunna använda lässtrategi-sökläsning och djupläsning
 • plocka ut det viktigaste ur en faktatext
 • svar på frågor genom att hitta svaren i en given faktatext
 • kunna diskutera texters innehåll

skriva:

 • kunna skriva en faktatext med tydligt innehåll

 

Bedömning

 • Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetet avslutats. Det är viktigt att du är delaktig i samtal och diskussioner.
 • Jag kommer att bedöma om du:
 • förstår innebörden av områdets ord och begrepp och att du kan använda dem i nya sammanhang
 • kan berätta om hur Sverige kan delas in (landsdelar, län,landsting, landskap)
 • kan placera ut Sveriges landskap
 • kan ange Sveriges största städer
 • kan ange Sveriges stora vattendrag
 • kan använda olika geografiska begrepp
 • kan läsa faktatexter med flyt
 • kan diskutera och förstå texters budskap
 • kan skriva en faktatext med tydligt innehåll
 • kan genomföra enkla fältstudier

Du redovisar ditt arbete löpande genom olika arbetsuppgifter. Vi avslutar hela arbetsområdet med ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: