Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2020-08-12 10:08 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Det är viktigt att kunna läsa, både i och utanför skolan. Genom att vi tränar läsning på olika sätt kan du utveckla din förmåga att läsa olika slags texter. Du behöver också kunna förstå det du läser, det kallar vi läsförståelse. Att skriva innebär att man kan meddela något trots att man inte är där. Visst är det ganska häftigt!

Innehåll

Tidsperiod

Planeringen sträcker sig över hela årskurs ett.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi kommer att arbeta med berättelser och sagor, faktatexter, dikter, information, och instruktioner, och du kommer att få träna på att läsa själv. Vi kommer att träna på att forma bokstäverna så att vi får en läslig handstil och vi ska skriva meningar. Vi kommer att träna på att tala för att uttrycka våra åsikter. Vi kommer att lyssna på andra, och träna på att återberätta. 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • träna på att höra bokstavsljud i början, inuti eller slutet av ord
 • lästräna i vår läsebok Den magiska kulan
 • bekanta dig med andra böcker, som du klarar av att läsa själv
 • lyssna till högläsning av pedagog
 • uppmuntran att berätta i gruppen
 • använda dator som ett lärverktyg
 • arbeta med bokstavsboken Den magiska kulan och Sagoskogen
 • skriva ord och meningar för hand och på dator
 • skriva meningar som beskriver bilder
 • diskutera olika begrepp från andra ämnen som du behöver förstå
 • tillsammans träna på att tolka och förstå olika texter

Elevens ansvar och inflytande

Ditt ansvar är att följa med i undervisningen och delta när vi läser tyst och högt. Du ska följa med i texten när du lyssnar på en kamrat som läser högt.

Det är också ditt ansvar att hjälpa till så att vi får lugn och ro i klassrummet och respektera när andra läser högt eller har fått ordet.

Du kan ha inflytande över vilka böcker och texter du läser.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska kunna:

känna igen alla stora och små bokstäver
kunna koppla ljud till bokstav
läsa och förstå korta ord, ordbilder,
läsa och förstå enkla meningar
skriva ditt namn med små bokstäver
skriva ord som är ljudenligt stavade  
skriva enkla meningar
lyssna till olika slags berättelser
kunna berätta om något du har upplevt för gruppen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Svenska 1-3

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa på egen hand.
Jag förstår det jag läser och kan återberätta vad det handlar om.
Jag använder olika strategier för att förstå det jag läser. (En läsande klass.)
Jag rättar mig själv eller stannar upp om jag läser fel och läser igen.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver texter med enkel handling.
Jag skriver meningar med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära samt visar en mer fördjupad förståelse för innehållet.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning.
Jag skriver ofta, kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll.
Avstämning D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Samtala / Lyssna / Redogöra
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser med inledning, handling och avslutning så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande
Jag kan beskriva föremål, känslor, kunskaper och åsikter på ett enkelt sätt så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan använda varierande ord för att beskriva föremål, känslor, kunskaper och åsikter så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan beskriva olika föremål och situationer inom olika ämnesområden så att andra förstår.
Förklarande
Jag kan förklara vardagliga händelser.
Jag kan presentera och förklara något jag lärt mig.
Jag kan förklara ett innehåll/budskap ur t.ex. en skönlitterär bok så att andra förstår.
Jag kan förklara svåra ord och begrepp inom olika ämnen.
Instruerande
Jag kan ta och förstå en muntlig instruktion.
Jag kan förstå och utföra en muntlig instruktion i flera led.
Jag kan instruera andra så att de förstår, i tex en lek eller uppgift.
Argumenterande
Jag talar om vad jag tycker och tänker.
Jag kan lyssna på andras åsikter och argumentation.
Jag kan ta ställning i sakfråga och argumentera för min åsikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: