Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning åk 8

Skapad 2020-08-12 10:47 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola F – 9
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om bråk och potenser.

Innehåll

Förmågor i fokus

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Praktiska moment 
 • Beräkningar som görs i boken, EP
 • Problemlösning
 • Elevbedömning själv-kamrat-lärare
 • Provbedömning

Vad du ska kunna (efter avslutat område):

 • Problemlösning
 • Kommunicera/visa hur du löser uppgifterna
 • Använda dig av aktuella begrepp och se sambandet mellan dessa.
 • Resonera kring innehållet
 • Metoder för att:addera och subtrahera bråkförlänga och förkorta bråkhitta minsta gemensamma nämnareSkriva bråk i blandad form och enklaste formmultiplicera och dividera bråkstorleksordna tal i olika formberäkna tal i potensformanvända prioriteringsreglernaväxla mellan grundpotensform och vanlig form

 

1.     Aktuella begrepp

         omkrets

         blandad form

         decimalform

        förlängning         

        förkortning

        enklaste form   

        minsta gemensamma nämnare 

        potens

        bas

        exponent

        tiopotens

       grundpotensform

 

Hur du får visa dina kunskaper:

 • Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par helklass.
 • Hur du använder aktuella begrepp och hur du ser sambanden mellan olika begrepp.
 • Kvalitén i dina metoder
 • Hur du kommunicerar/visa dina lösningar.
 • Snabbtest
 • Redovisningsuppgift
 • Diagnos/prov

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: