Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källsortering och återvinning år 1

Skapad 2020-08-12 10:57 i T1-skolorna Linköping
Källsortering och återvinning år 1
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Har du tänkt på vad som händer med allt vi kastar i papperskorgen, i soptunnan eller på marken? Vart tar alla sopor vägen? Vad är saker och ting tillverkade av? Vad är källsortering och återvinning? Vad kan du göra i vardagen för att hjälpa naturen och vår miljö?

Innehåll

        Arbetsområde:

 • Du ska få lära dig om olika material, vad som händer med soporna, källsortering och återvinning.
 • Vad kan hända i naturen om fel saker hamnar där?
 • Hur påverkar det människor, djur och växter?
 • Du ska få lära dig vad du kan göra i vardagen för vår miljö.

      

        Arbetssätt:

 • Studiebesök i närmiljö
 • Se film om sophantering mm
 • Läsa faktatexter
 • Göra egna undersökningar
 • Klassrumsdiskussioner

 

        Begrepp:

 • Källsortering
 • Återvinning
 • Utsläpp
 • Förorena
 • Brännbart
 • Matavfall
 • metallavfall
 • plastförpackningar
 • pappersförpackningar
 • pant
 • wellpapp

 

          Bedömning/ Reflektion:

 • Du kommer att praktiskt visa vad du har lärt dig om olika material och hur de ska sorteras.

 • Du ska under arbetsområdet delta aktivt i diskussioner kring filmer, texter och i det praktiska arbetet. 

 • Du bedöms både i det du berättar muntligt om det du har lärt dig och det du visar i text och bild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: