Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk

Skapad 2020-08-12 11:09 i Tråsättraskolan Österåker
Återbruk innebär att göra någonting nytt av något som ska kastas eller inte används längre. Något som ger föremålet ett nytt värde och kanske annat användningsområde. Man återanvänder materialet/produkten och brukar det på ett nytt sätt. Återbruk är bra för miljön det är till och med bättre än återvinning. När man återbrukar något spar man den energi som annars skulle ha krävts för att bryta ner produkten och sedan bygga upp något helt nytt av den. Använd våra resurser på ett hållbart sätt.
Grundskola 9 Slöjd
Återbruk innebär att göra någonting nytt av något som ska kastas eller inte används längre. Något som ger föremålet ett nytt värde och kanske annat användningsområde. Man återanvänder materialet/produkten och brukar det på ett nytt sätt. Återbruk är bra för miljön det är till och med bättre än återvinning. När man återbrukar något spar man den energi som annars skulle ha krävts för att bryta ner produkten och sedan bygga upp något helt nytt av den. Använd våra resurser på ett hållbart sätt.

Innehåll

Arbetssätt

 

 • Du ordnar med eget material som du vill göra om och ge nytt värde.

 • Du planerar ditt arbete genom att först experimentera, pröva och ompröva olika alternativ till lösningar.

 • Du väljer utifrån din planering hur ditt återbruk ska tillverkas.

 • Du dokumenterar lektionerna med bild och text i Classroom.Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: