👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriv

Skapad 2020-08-12 11:21 i Blästadsskolan särskola Linköping
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med bokstäver och dess ljud. Vi ska skriva och läsa bokstäver, ord och meningar med utgångspunkt från elevens kunskapsnivå, elevens närmiljö och från hens intresse och erfarenheter.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

 • Vi ska ha högläsning, läsa biblioteksböcker, Polyglutt och läsförståelsetexter följt av frågor kring texten. Vi ska samtala om innehåll och budskap.
 • Vi ska träna på att forma, ljuda och skriva bokstäver, ord och meningar, för hand och på ipaden.
 • Vi tränar på att skriva korrekta meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum. 
 • Vi ska skriva och läsa olika typer av texter, tex egna sagor. 
 • Eleven ska få skriva till sina egna bilder i loggboken varje vecka. 
 • Vi ska gå till biblioteket där bibliotekarien ska ha boksamtal och spela upp olika teatrar för oss.

 

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

- Alfabet

- Bokstäver

- Ord

- Mening

- "Punkt, mellanrum och stor bokstav"

Du kommer att lära dig genom:
Högläsning med följande frågor och samtal kring det vi läst.

Vi ska träna på att forma, ljuda och skriva bokstäver, ord och meningar, för hand och på ipaden.

Gå till biblioteket några gånger per termin.

Skriva varje bokstav flera gånger.

Träna på att självständigt läsa enkla ord och meningar samt skriva meningar.

 

Du visar vad du har lärt dig genom att:

Redovisa dina förmågor i samtal med bildstöd under arbetets gång.

Arbetet med materialet som du får.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med viss säkerhet.
  Sv  C 6
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  C 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  A 6