Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2020-08-12 11:02 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
I Magic lär du känna Harry, Kate, Gopal och Kylie. Till materialet finns en Classbook med olika texter. Längst bak hittar du Magic Pages med fraser, grammatik m.m. Du har även en workbook med övningar till varje kapitel. Till boken finns även en webbdel där du kan logga in och lyssna på alla texter och göra massor av bra övningar. Vi kommer även att träna glosor, arbeta digitalt, spela spel, leka lekar, köra rollspel och titta på någon TV-serie på engelska och fördjupa oss i den.

Innehåll

Du kommer att få lära dig om ungdomars vardag och aktiviteter och fakta om olika engelsktalande städer och länder. På så vis kommer du att kunna bygga upp din förmåga att både tala och skriva om personliga och allmänna saker.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • förstå när andra pratar engelska, till exempel lärare och på radio/tv
 • läsa och förstå engelska, till exempel texterna i Magic
 • själv tala och skriva engelska
 • reflektera kring hur de som lever i engelsktalande länder har det och jämföra med dig själv

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Lgr11

Undervisningens innehåll

Hur?

 • Vi lyssnar på texter (hörförståelse)
 • Vi läser texter och översätter (läsförståelse)
 • Vi över vår kommunikativa förmåga genom ex. EPA (Enskilt, Par, Alla).
 • Vi arbetar med övningar i Workbook (analytisk förmåga, procedurförmåga, kommunikativ förmåga)
 • Vi lyssnar på hörövningar (hörförståelse)
 • Vi tränar ord, stavning och textstrukturer i skolan och har olika uppdrag från varje kapitel i läxa i den digitala utgåvan av boken. (metakognitiv förmåga)
 • Vi gör olika övningar och lekar.
 • Vi tränar på att använda det engelska språket på olika sätt genom t.ex. tal, skrift, bilder, auditiva och visuella digitala produkter.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • På vilket sätt du förstår och kan tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • Hur du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Bedömningen sker genom:

 • Test av ordförråd(glosor) i olika former (t.ex. enstaka ord, ord i meningar, meningar i längre texter).
 • Samtalsövningar (EPA=Enskilt Par Alla)
 • Skrivuppgifter (enskilt, parvis och grupp)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska åk 6

Centralt Innehåll

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används. Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter. Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
 • En  4-6   Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6   Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6   Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6   Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
A
C
E
F
Hörförståelse
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du förstår innehållet i talad engelska Du visar det genom att utförligt återberätta på engelska eller genom att svara utförligt på frågor muntligt eller skriftligt
Du förstår det mesta av innehållet i tydligt talad, engelska i lugnt tempo. Du visar det genom att återberätta på engelska eller genom att svara på frågor muntligt eller skriftligt
Du förstår det mesta av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar det genom att enkelt återberätta på engelska eller genom att svara enkelt på frågor muntligt eller skriftligt
Du förstår en liten del av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar det genom att enkelt återberätta på engelska eller genom att svara enkelt på frågor muntligt eller skriftlig
Läsa
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan förstå innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar det genom att utförligt återberätta på engelska eller genom att svara utförligt på frågor muntligt eller skriftligt
Du kan förstå innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar det genom att återberätta på engelska eller genom att svara på frågor muntligt eller skriftligt
Du kan förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar det genom att enkelt återberätta på engelska eller genom att svara enkelt på frågor muntligt eller skriftligt
Du kan förstå en liten del av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar det genom att enkelt återberätta på engelska eller genom att svara enkelt på frågor muntligt eller skriftligt
Tala och redovisa
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
I redovisningar och samtal på engelska är det mycket lätt att förstå dig. Du har rätt uttal och meningsbyggnad samt talar med flyt Du har ett stort ordförråd med många specialord. Du pratar bara engelska
I redovisningar och samtal på engelska är det lätt att förstå dig. Du har rätt uttal och meningsbyggnad Du har ett ordförråd med en del specialord Du pratar bara engelska
I redovisningar och samtal på engelska går det att förstå dig. Du har oftast rätt uttal och meningsbyggnad Du har ett enkelt men tillräckligt ordförråd Du pratar bara engelska
I redovisningar och samtal på engelska är det svårt att förstå dig. Du har ibland rätt uttal och meningsbyggnad Du har mycket enkelt ordförråd Du blandar svenska och engelska
Skriva
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Dina texter är mycket lätta att förstå Du har ett stort ordförråd som räcker för ämnet och som gör texten intressant att läsa. Du stavar de orden rätt. Du har rätt tempus Du skriver meningar med rätt ordföljd och grammatik.
Dina texter är lätta att förstå Du har ett utökat ordförråd som räcker för ämnet. Du stavar orden rätt. Du har rätt tempus Du skriver de flesta meningarna med rätt ordföljd och grammatik.
Dina texter går att förstå utan att läsaren behöver läsa om texten. Du har ett ordförråd som räcker för ämnet. Du stavar de flesta orden rätt. Du har oftast rätt tempus Du skriver med enkla meningar.
för att förstå dina texter måste läsaren läsa om många gånger. Du har ett ordförråd som inte räcker för ämnet. Du blandar engelska och svenska Du stavar få ord rätt. Du har oftast inte rätt tempus Du skriver inte hela meningar
Jämföra
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan berätta mycket om hur man lever i ett engelsktalande land Du kan berätta många fakta om många ämnen tex samhället, traditioner, mat, historia mm Du kan göra en utvecklad jämförelse med ditt eget liv.
Du kan berätta flera saker om hur man lever i ett engelsktalande land Du kan berätta flera fakta om flera ämnen tex samhället, traditioner, mat mm Du kan göra en jämförelse med ditt eget liv.
Du kan berätta en del om hur man lever i ett engelsktalande land Du kan berätta några fakta om flera ämnen tex samhället, traditioner, mat mm Du kan göra en enkel jämförelse med ditt eget liv.
Du kan berätta mycket lite om hur man lever i ett engelsktalande land Du kan bara berätta enstaka fakta om samhället, traditioner, mat mm Du kan inte göra en enkel jämförelse med ditt eget liv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: