Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2020-08-12 11:11 i Ingaredsskolan Alingsås
Under ht 2013 ska vi åk 4 arbeta med Sverige
Grundskola 4 Geografi
Under höstterminen kommer du få lära dig mer om Sverige. Du kommer få lära dig mer om olika kartor och hur det ser ut i olika delar av Sverige. Du kommer besöka Sveriges landskap och lära dig större orter, berg, hav och vatten. Du kommer att få kunskaper om vilka naturresurser vi har och vad de används till. Du kommer också att få lära dig mer om vad man kan göra för att påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Innehåll

I arbetet om Sverige kommer du att få lära dig mer om:

 

 • namn och läge på Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten

 • kartan och hur den är uppbyggd med färger, symboler och skala och hur man hittar i en kartbok

 • hur det ser ut i olika delar av landet

 • hur vi människor använder och påverkar vår livsmiljö

 • viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

 • våra viktigaste naturtillgångar och vad de används till

 • hållbar utveckling och vad du kan göra för att hjälpa till

 • hur du kan använda olika källor för att söka information och hur du väljer ut relevant fakta.

Arbetsbeskrivning

För att lära dig det här kommer vi att:

 

 • se en spännande serie i åtta delar från UR – Geografens testamente eller Den stora Sverigeresan – som behandlar de stora sjöarna, de stora slätterna, de djupa skogarna, den långa kusten, de stora öarna, de höga fjällen, de tusentals öarna, de stora städerna

 • se olika kortfilmer om Sveriges landskap, natur och kultur

 • lyssna på Hamnskiftarens resa, en äventyrsserie som beskriver Sverige och de 25 landskapen. Det är ett äventyr fullt av magi, gåtor och övernaturliga väsen. 
 • göra olika kartövningar där vi lär oss hitta i kartböcker, använda register och tyda kartans tecken och färger

 • använda boken Puls Geografi Sverige för att ta reda på mer om Sveriges natur och kultur.

 • träna oss på att söka fakta om Sverige ur olika källor och sammanställa relevant fakta, med hjälp av tankekartor och i egna faktatexter

 • använda vårt digitala läromedel – seterra, kunskapsstjärnan – om Sverige och landskapen där man bl.a. kan träna sig på många olika kartor och namngeografi.

 • arbeta med att fördjupa sig i ett landskap och ta reda på vad som är så speciellt med just det, vad som finns att se och göra där, och sedan presentera detta för klassen (presentationen ska innehålla skrift och bild)

Kunskapskrav

När arbetsområdet är klart ska du:

 • förstå hur en kartbok är uppbyggd och hur man använder den
 • känna till vad kartans färger och symboler betyder
 • kunna namn och läge på några av Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten
 • jämföra och se skillnader/likheter om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför

 • söka fakta om ett landskap ur olika källor och sammanställa informationen i en faktatext

 • känna till och förstå begreppen vi gått igenom och använt som väderstreck, landskap, kust, slätt, tätort, glesbygd

 • ha gjort en presentation om ett landskap

Bedömningspunkter

Jag kommer bedöma hur du:

 

 • hittar i kartboken, tyder kartor, karttecken etc

 • söker och värderar fakta, sammanställer och skriver faktatexter

 • arbetar med arbetsuppgifter och redovisar det enskilda arbetet om landskapet

 • kan använda geografiska begrepp

 • kan namngeografi om Sverige 

 • deltar i diskussioner och samtal

 

Matriser

Ge
Sverigeresan åk 4

Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sverige - namngeografi
Läge på landskapen samt orter, berg, hav och vatten.
 • Ge  4-6
Du kan med viss säkerhet läge på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet läge på de flesta landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Sverige - namngeografi
Namn på landskapen samt orter, berg, hav och vatten.
 • Ge  4-6
Du kan med viss säkerhet namn på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet namn på de flesta landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Väderstrecken
Kunna de fyra väderstrecken.
 • Ge  4-6
Du kan namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med viss säkerhet ange vilken riktning de har.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med säkerhet ange vilken riktning de har.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
 • Ge  4-6
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Natur- och kulturlandskap
Kunna ge exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Kunna förklara processen bakom och deras utmärkande drag.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med hjälp förklara processerna bakom.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med viss hjälp förklara processerna bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge flera exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med säkerhet förklara processerna bakom och deras utmärkande drag samt kan ge något exempel på hur dessa påverkar människor och natur.
Sveriges befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge
 • Ge  4-6
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: