👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemble åk 7: 4 ackords låtar

Skapad 2020-08-12 11:16 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 Musik
Spela 4-Ackords låtar i ensemble

Innehåll

Vi kommer att arbeta i ensembler där eleverna spelar olika instrument (varje elev spelar samma instrument hela ensemble projektet). Vi kommer att spela låtar som har ackorden Em, G, C och D. 

Det finns 2 examinerande moment:

Ett praktiskt uppspel och en skriftlig reflektionsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  C 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Ensemble - 4 ackords låtar.

Uppspel och Rep

På väg mot målen
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tajming
Du spelar enklare rytmer med till viss del stadig puls.
Du spelar med stadig puls.
Du spelar varierade och mer komplexa rytmer med stadig puls och med en musikaliskt rytmisering (god tajming).
Teknik
Du spelar enklare stämmor (komp) med en delvis fungerade teknik
Du varierar mellan olika stämmor (komp) och spelar med viss dynamik.
Du varierar mellan olika mer komplexa stämmor (komp) och spelar med god dynamik.
Samspel
Du kan till viss del anpassa din stämma efter resten av ensemblen.
Du uppmärksammar vad som händer i ensemblen och kan anpassa din stämma därefter. Om du tappar bort dig kan du hitta tillbaka igen.
Du anpassar din dynamik och tajming efter resten av ensemblen och kan avgöra när du behöver följa ensemblen och när du behöver leda den.

Reflektionsuppgiften

På väg mot målen
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Reflektion
Du reflekterar över olika framföranden och repetitioner samt kan motivera/förklara dina tankar.
Du analyserar både ditt eget och andras musicerande och ger förslag på förbättringar.