Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No F-klass årstider: vinter

Skapad 2020-08-12 11:27 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F NO (år 1-3)
Vad är en årstid och varför växlar årstiderna? Hur syns och påverkar växlingarna djur och natur? Du ska få arbeta med årets månader och våra fyra årstider och vad som är utmärkande för dem. Du ska få arbeta med hur årstidsväxlingarna påverkar växter och djur i naturen. Du ska få lära dig om månaderna, datum, almanackan och väder. Du ska få rita och skriva om området vinter och om rymden.

Innehåll

Rubrik: Årstider: vinter och rymden

 

Syfte och förmågor - varför ska vi arbeta med detta? (skrivs i ingresstexten utan rubriker)

Barns upptäckarglädje och lust att utforska känner inga gränser om vi låter dem leka fritt i naturen. fantasin flödar, spänningen stiger, äventyren tar fart och aha-upplevelserna avlöser varandra. Detta kan vi lärare i förskoleklass ta vara på. naturen bjuder på otaliga möjligheter till lärande i inom naturvetenskapen men också inom skolans övriga ämnesområden. Med denna del vill vi inspirera till att skapa möjligheter för eleverna att:

 •     upptäcka och utforska sin närmiljö
 •     få erfarenheter av olika årstider
 •     utforska årstidernas olika förutsättningar för växter och djur
 •     lära känna några växter och djur
 •     få uppleva lek i olika miljöer och under olika årstider
 •     på olika sätt ge uttryck för sina upptäckter
 •     få upptäcka vattnets olika former 

 

Period - tiden då vi arbetar med momentet/arbetsmomentet.

HT-20 VT-21

V.45-3

 

Arbetssätt - hur ska vi arbeta?

 •     leka inne och ute
 •     läsa och lyssna
 •     se på film
 •     sång och musik 
 •     skapande
 •     utforska och pröva
 •     digitala verktyg och medier
 •     experiment
 •     observera och samtala
 •     skriva och rita  

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde - egenformulerad text i punktform från centralt innehåll samt vid behov

ord- och begreppslista över ämnesspecifika ord och begrepp.

 •     Olika sätt att utforska företeelser och samband i naturen med observationer, mätningar och samtal.
 •     Hur företeelser och samband kan beskrivas med ord och bilder, enkla tabeller och diagram. 
 •     Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider utifrån elevernas erfarenheter och intressen. 
 •     Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några olika vanligt förekommande arter.
 •     Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, t.ex. övergången mellan is och vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Ämnesspecifika ord och begrepp: årstid, höst, vinter, vår, sommar, månadernas namn, datum, almanacka, väder, vatten, snö, is, dimma, spår, ide, övervintra, dvala. flyttfåglar och stamfåglar samt begrepp om rymden.

 

Utvärderingsformer - Hur bedömer vi? (Löpande bedömning ska alltid finnas med). 

 

Eleverna benämner, känner igen och relaterar till några begrepp, företeelser, växter och djur i samband med ämnesområdet. 

 

 

Kunskapskrav -  Använd dig av funktionen i unikum.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: