Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden. Likabehandling 2020-2021.

Skapad 2020-08-12 11:51 i Björkdungen Degerfors
Förskola
Samarbeta

Innehåll

Mål från LPFÖ: Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

Utvecklat målområde: Samarbeta.

 

Nedbrutet mål: Barnen ska ges förutsättningar att få en ökad kunskap kring begreppet hjälpa.

 

Syfte: Visa hänsyn till alla andra. 

 

Förståelse: Barnen skall få förståelse av nyttan av att samarbeta. 

 

Förmågor: Vi vill att barnen skall utveckla att samarbeta i grupp. 

 

Metoder: Kompisböckerna, Drama, Skapande aktiviteter, samarbetsaktiviteter i skogen, Mind map.

 

Vetenskaplig grund: Idag vet vi genom forskning att samarbete inte bara leder till att barn blir demokratiska medborgare utan också bidrar till det enskilda barnets lärande. Barns samlärande är därför en av förskolans och skolans viktigaste uppgifter. Denna forskningsöversikt beskriver några av de teoretiska inriktningar som ligger till grund för samlärande, utvecklingen av samverkansbegreppet i läroplaner och styrdokument, olika begrepp för kamratsamverkan och aspekter som är viktiga för att ett samlärande skall ske.

 

Källa till forskningen: https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-i-fokus/2001/barns-samlarande

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: