Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norretull Grundsärskola Estetisk Verksamhet HT20

Skapad 2020-08-12 13:00 i Norretulls grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet

Innehåll

Innehåll

Ämnesområde:

 Estetisk verksamhet

Tidsram:

Höstterminen 2020

Konkretisering av kunskapskrav:

 Du kommer att få träna på att:

- Förmedla och tolka känslor med hjälp av skapande.

- Skapa föremål med hjälp av olika material och tekniker. 

- Prata om färger, former och hur olika material känns.

- Använda ord, tecken och bildstöd för att tillsammans diskutera hur vi gemensamt kan ändra vår närmiljö.

- Lyssna på musik från olika stilar och tidsepoker och tolka detta i bild.

Arbetssätt:

 För att lära oss detta kommer vi att:

- Lyssna på musik och försöka förmedla den känslan vi får av musiken på en bild som tillsammans med klassens gemensamma bilder    skapar ett collage till våra lokaler i skolan.

- Gemensamt i grupp undersöka skolgården och skolans närmiljö och komma fram till hur vi gemensamt kan förbättra denna för att        kunna förmedla trivsel och ro på vår skola.
  Till exempel, gjuta i betong, bygga hinder och sy käpphästar.

- Prata om material och färg.

- Diskutera i grupp om olika känslor och upplevelser som kan ske när vi lyssnar på musik eller ser olika föremål.

 

Bedömning:

 Löpande under terminen kommer vi att bedöma din förmåga att:

- Framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker. 

- Undersöka hur musik, bilder, slöjdföremål och olika objekt kan förmedla ett budskap. 

- Att välja olika material och redskap som passar till olika former av skapande. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Mode och trender i ungdomskulturen. Vad de signalerar och hur de påverkar individen.
  ES  1-9

Matriser

ES
Norretull Grundsärskola Estetisk Verksamhet HT20

Nivå 1
Grundläggande
Nivå 2
Fördjupande
Framställa bilder & slöjdföremål
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Välja och använda
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Undersöka budskap
Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
Dessutom undersöker och beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: