👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsskolan Planering Motorik v.38-46 Ht -20

Skapad 2020-08-12 12:43 i Sär Träningsskola Sandviken
Det här är en mall för planering av olika block inom Träningsskolan i Sandviken. Mallen ska användas under läsåret 20/21 för planeringar.
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Undervisningens syfte är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för fysisk aktivitet och rörelse.

Innehåll

Konkretisering av syfte

Vi ska ha motorikpromenad runt skolan och rörelselekar på skolgården där eleverna ska få utveckla sina fin- och grovmotoriska rörelseförmågor, få intresse för fysisk aktivitet och känna rörelseglädje.  

 

Undervisningens arbetssätt och innehåll

All personal som deltar på lektionerna har i uppgift att stötta och uppmuntra eleverna i sitt lärande med hjälp av bild- och teckenstöd. 

Vi ska arbeta gruppvis där undervisningen innehåller

 • motorikövningar
 • rörelselekar

 

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och diskussioner i arbetslaget och ämneslärarna. 

Bedömningskriterier : Deltagit,  arbetat med stöd, arbetat självständigt.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  7-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  7-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  7-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  7-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9

Matriser

MOT
Kunskapskrav motorik åk 1-9

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Olika aktiviteter
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Balans & kroppskontroll
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Rörelseaktiviteter
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Betydelsen av rörelse
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
Samband
Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild. Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Olika situationer
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Nödsituationer
Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.