Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 8 - Kommunikation och hållbar utveckling

Skapad 2020-08-12 12:45 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Teknik
Eftersom jordens tillgångar är ändliga och vi redan gör av med oförsvarligt mycket energi, blir det allt viktigare att titta på de alternativ till tekniska lösningar som är så miljövänliga som möjligt och som bidrar till en hållbar utveckling. Vi tittar även tillbaka på olika kommunikationssätt genom historien och fördjupar oss i några tekniska lösningar som bland annat finns i mobilen, t ex apparnas funktion, datorn, högtalare, gps mm.

Innehåll

Mål:

 • Att bli medveten om de många faktorer som påverkar miljön vid råvaruproduktion, tillverkning, användning och återvinning av olika material och produkter genom att göra en egen livscykelanalys på en produkt.
 • Att få en insikt om betydelsen av återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser.
 • Att kunna förstå/se människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till en hållbar utveckling. Delta aktivt i diskussioner kring hållbar utveckling.
 • Att förstå sambandet mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg inom kommunikation.
 • Att bygga en egen högtalare och försöka hitta olika lösningar till förbättringar av funktionen. Samt dokumentera arbetet.
 • Att få en inblick i olika tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, t ex datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Att förstå hur säkerhet vid teknikanvändning fungerar, t ex hanteringen av pengar på internet, lagring och skydd av data.
 • Att förstå hur det globala positionssystemet GPS fungerar och vad det används till.

 

Så här kommer du att arbeta:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, samt se på filmer. Göra egna skriftliga och praktiska arbeten.

Allt material som används kommer att finnas i Teams.

 

Du visar dina kunskaper:

 • genom skriftliga inlämningsuppgifter och prov
 • i gemensamma samtal och diskussioner
 • vid den muntliga redovisningen med hjälp av en PowerPoint
 • i det praktiska arbetet

 

Planerad tidsåtgång:

 

ca 20 lektioner

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: