Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokredovisning 8CDFG, höstterminen 2021

Skapad 2020-08-12 12:59 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska
Det bästa sättet att utvecklas i ämnet är att läsa. Ta hjälp av bibliotekarien att hitta en bok som passar dig när det gäller innehållet. Försök att utmana dig själv både när det gäller genre och svårighetsgrad!

Innehåll

Genomförande

1. Låna en valfri skönlitterär bok som är lagom utmanande svårighetsmässigt och gärna i en genre som du inte brukar läsa. Du ska göra detta val senast vecka 35.

2. Från vecka 36 får du cirka 40 min i veckan (på lektionstid) för tyst läsning. Resten läser du på egen hand (på din fritid).

3. Vecka 45 ska du vara beredd att göra en bokredovisning (första svenska-lektionen).

Du bestämmer själv om du ska göra muntligt eller skriftligt. Kan du inte lämna in skriftligt den aktuella dagen och ej heller vill göra muntligt för hela klassen, blir det bokprov.

Följande punkter ska ingå:

* En kort personlig sammanfattning av handlingen

* Beskrivning av huvudpersonerna (karaktärsdrag)

* Beskrivning av miljö och tid 

* Vilket tema / vilka teman tas upp

* Har boken ett budskap till dig som läsare?  Beskriv/motivera

* Vad tycker du om boken och varför?

* Finns det något i handlingen som du kan relatera/koppla till dina egna erfarenheter/upplevelser eller sådant som har hänt i världen?

* Kan du göra kopplingar mellan författaren och bokens handling?

* Läs ett avsnitt ur boken (gäller endast muntlig redovisning)

 Bedömning

Följande bedöms vid redovisningarna (siffrorna anger kunskapskravets ordning i bedömningsmatrisen).

Sammanfattning (tid/miljö), kunskapskrav 2                                                       

Budskap, kunskapskrav 3                                                                                

Kopplingar, kunskapskrav 4,5  

Skriva i olika genrer 5 (gäller bokprov/skriftlig)                                                                           

Omdöme, kunskapskrav 11 

Muntlig redogörelse 13 (gäller muntlig)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: