Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarnas likabehandlings mål 2020-2021

Skapad 2020-08-12 13:18 i Guldgruvan Degerfors
Förskola
Normer och värden.Den här planeringen handlar om vårt arbete kring känslor och hur vi är mot varandra.

Innehåll

Mål från LPFÖ: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra.

Utvecklat målområde: Barnen ska få förutsättningar att utveckla samspel med varandra.

Nedbrutet mål: Ge barnen förutsättningar att öka förståelsen för känslorna arg, glad, ledsen och dess tecken.

Syfte: Att barnen ska få förståelse för känslan glad, ledsen och arg och kunna använda kunskapen i samspelet med andra. Samspel är en stor och viktig del i barnens vardag.

 

Förståelse: Att förstå betydelsen av känsloorden, bilden och tecknet

Förmågor: Att barnen utvecklar en förmåga att använda begreppen i rätt sammanhang.

Metoder:  

  • Sagor och böcker
  • Bilder och tecken
  • Drama
  • Dela in barnen i mindre grupper

 

 

Vetenskaplig grund:

"Sterns teori av det lilla barnet handlar i grunden om
självuppfattning som innefattar perspektiv om hur vi upplever oss själva i relation till
andra. Perspektiven handlar om barnets känsla om sig själv och vad barnet har för
avsikter. Detta ligger till grund för barnets beteende och projicering för sina känslor.
Sterns utgångspunkter i barnets utveckling är utvecklingslinjer av självet (Stern, 2003, s.
55–56 och 87).
 Sterns utgångspunkter är att barn föds ensamma och utvecklar en djupare och nyanserade
samhörighet i kommunikation med andra. Varje ny upplevelse av självet som barnet erfar
skapar förändring. Barnet sammanfogar tidigare och nya erfarenheter som gör att den kan
relatera till omgivningen på ett nytt sätt (Stern, 2003, s. 57). Förändringen gör att
självutvecklingen fortskrider och den sker i överlappning av de olika domänerna som
utvecklas hela livet (Stern, 2003, s. 87)."

 

 

 

Bok: Stern, Daniel ( 2003 ). Spädbarnets interpersonella värld. 
         Stockholm: Natur och Kultur.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: