Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkmål 20/21

Skapad 2020-08-12 13:32 i Herrgården Degerfors
Förskola
Målområde: Språkmål

Innehåll

Mål från LPFÖ:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap."

Utvecklat målområde:

Varje barn ska ges möjlighet att utveckla sitt ordförråd och kommunikativa förmåga.

Nedbrutet mål:

Vi vill ge barnen möjlighet att med hjälp av TAKK kunna förstå och kommunicera följande ord: äta, sova, vänta, sitta och kom.

Syfte: 

Vi vill implementera ord som ofta förekommer i barnens vardag för att förstå kontexten. Genom att förstå och kunna göra sig förstådd skapas trygghet hos barnen. Trygghet är en förutsättning för att kunna lära. 

Förståelse:

Vi vill att barnen ska få förståelse för sambandet mellan det talade ordet och tecknet. 

Förmågor:

Vi vill främja barnens utveckling i sin förmåga att kunna kommunicera genom att använda orden/tecknen.

Metoder: 

- Bilder på tecknen. 

- Sånger, musik, lekar som kopplar till orden.

- Sagor och berättelser.

- Använda oss av digitala lärverktyg såsom t.ex. lärplatta. 

Vetenskaplig grund:

"Neurologiskt är gester väl studerade och vi vet att bearbetning av dem sker på samma sätt i hjärnan som språk bearbetas. Vi vet också att gester påverkar minnet positivt för det som uttrycks språkligt."

Källa till forskningen:

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR125329

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: