Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2020-08-12 13:44 i Drottningdals skola Norrtälje
Temaarbete i no, om universum.
Grundskola 6 NO (år 1-3) Fysik
Vi kommer att arbeta med kapitlet Universum i boken Koll På NO 6.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Detta ska vi göra

Vi kommer starta höstterminen med att arbeta med kapitlet om universum. Vi kommer bland annat att arbeta med följande delar:

Universums uppkomst

Inlärningsmål:

-         Känna till något om universums uppkomst, vintergatan och galaxer. Big Bang, skapelseberättelsen.
-         Känna till att synen på universum förändrats genom historien.

 

Solsystemet

Inlärningsmål:

-         Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.
-         Ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen.
-         Känna till enskilda fenomen som komet och asteroid.

Jorden

Inlärningsmål:

-         Känna till avstånd, storlek, tid runt solen, ebb och flod.
-         Ha insikt i varför vi har olika årstider och vad dag och natt beror på.
-         Kunna förklara begreppen gravitation, atmosfär och dragningskraft.

Månen

Inlärningsmål:

-         Kunna förklara månens olika faser.

Solen och andra stjärnor

Inlärningsmål:

-         Ha förståelse för solens roll i vår galax.
-         Känna till och kunna förklara begreppen stjärnor, stjärnbilder och stjärntecken.

Människan i rymden

Inlärningsmål:

-          Ha kännedom om människan i rymden och satelliter.

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta i läromedlet Koll på NO åk 6.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner, i helklass, mindre grupp och i par.
 • Vi kommer att titta på filmer från SLI.se.

 

Bedömning

 • Du visar det du kan i arbetsboken och i de anteckningar vi gör när vi genomför undersökningar och experiment.
 • Du visar också dina kunskaper vid diskussioner samt under tiden du arbetar.
 • Samt visar kunskaper vid det summativa provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy
Matris Universum

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förklara och beskriva astronomiska fenomen
Du har grundläggande kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva naturvetenskapliga upptäckter
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar detta genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva dag/natt, månader, år och årstider.
Du kan ge exempel på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband mellan himlakropparnas rörelse och föra utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband i himlakropparnas rörelse och föra välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Söka information
Du söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift. Du vet att information kan vara olika trovärdig.
Du kan söka information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift. Du kan resonera kring olika informationskällors trovärdighet.
Du söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang. Du förstår att olika åsikter och intressen kan ligga bakom information och kan ge exempel på det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: