Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland och Romarriket HT 2020

Skapad 2020-08-12 13:45 i Västra skolan Falun
Det första momentet som berör Grekland kommer eleverna att få arbete i grupp om två och tillsammans arbeta fram en text. Filmklipp, genomgångar och diskussioner kommer också att ingå under dessa två veckor. Romarriket kommer mer fokusera på individuella skrivuppgifter - filmklipp, lärarledda genomgångar, lyssna på p3-historia om Kleopatra och helklass diskussioner kommer också att ingå under dessa två veckor. Den arabiska världen kommer vi tex att jobba med filmklipp, genomgångar och diskussioner kommer också att ingå under dessa två veckor. Vi kommer att avsluta med ett skriftligt prov.
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer arbeta med begrepp som demokrati, vetenskap, filosofi och kultur. Vi kommer möta personer med historisk betydelse som Sokrates och Julius Caesar. Vi kommer undersöka hur antiken har påverkat oss idag och vilka arv som finns kvar från antiken

Innehåll

 

Syfte

Vi arbetar med antiken för att få förståelse för historiska tidsperioder och begrepp. Dessutom kommer vi att arbeta med hur samhället förändras under antiken när det gäller teknik, religion, ekonomi och sociala normer. Vi kommer göra jämförelser mellan antiken och tidigare högkulturer men också jämförelser med vårt samhälle idag.

 

Arbetsformer

 • Filmer
 • genomgångar
 • eget arbete med att läsa och skriva 
 • diskussioner och samtal
 • Grupparbete

 

Bedömning

 • Inlämning av skriftliga frågor
 • skriftligt prov
 • samtal och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia Västra skolan

Jag har inte visat tillräckliga förmågor
Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
TIDSPERIODER
Kommer bedömas
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR, LEVNADSVILLKOR OCH HANDLINGAR
Kommer bedömas
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
VILLKOR OCH VÄRDERINGAR
Kommer bedömas
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
UNDERSÖKA UTVECKLINGSLINJER
Kommer bedömas
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
FORTSÄTTA UTVECKLINGSLINJER
Kommer bedömas
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
ANVÄNDA KÄLLMATERIAL
Kommer ej bedömas
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
HISTORIANS ANVÄNDNING
Kommer ej bedömas
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
HISTORISKA BEGREPP
Kommer bedömas
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: