Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima, åk 1

Skapad 2020-08-12 14:25 i Nygårdsskolan Linköping
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer under höstterminen i årskurs 1 i ämnet matematik arbeta med Prima matematik 1A.

Innehåll

Ämne, arbetsområde och tema

Matematik Prima 1A

 

Förmågor att utveckla

 •  Att ha tilltro på sin matematiska förmåga och bibehålla intresset för matematik 
 •  Att se matematikens användning i vardagen
 •  tt föra och följa matematiska resonemang
 • att använda matematikens olika uttrycksformer
 •  att föra samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 •  att förstå och använda matematiska begrepp 

 

Centralt innehåll och kunskapskravSe nedan

 

Undervisningens innehåll

 • Du ska lära dig om:
 • Talen 0-10
 • Taluppdelning
 • Likhetstecknet och skilt från 
 • Addition i talområde 0-100
 • Subtraktion i talområde 0-100
 • Dubbelt och hälften
 • Jämföra antal
 • Att räkna med tal i talområde 0-10
 • Mönster och programmering
 • Klockan, hel, halv, kvart i och kvart över
 • Udda och jämna tal
 • Längd 
 • Lägesord
 • Tvådimensionella (2D) geometriska objekt
 • Storleksordna tal i talområdet 0-20
 • Ordningstal
 • Volym
 • Att lösa matematiska problem
 • Tabeller och diagram

Begrepp

tal, likhetstecknet, skilt från, addition, subtraktion, före, efter, dubbelt, hälften, lägesord, klockans hela och halva timmar, kvart i och kvart över, udda och jämna tal, längd, volym, geometriska objekt, mönster, programmering, större än och mindre än.

Bedömning

Du ska vara delaktig på lektionerna.

Du ska kunna redovisa uppgifterna både muntligt och skriftligt.

Du ska kunna visa dina kunskaper skriftligt/muntligt genom diagnoser.

Du ska kunna redogöra och tillämpa matematiska begrepp. 

 

Elevinflytande

Eleven får vid arbetsområdets uppstart göra ett VÖL-schema (vet, önskar veta, lärt sig) vara med och önska vad de vill lära sig inom arbetsområdet. 

 

Utvärdering

Eleverna får utvärdera arbetsområdets innehåll, arbetsmetoderna och sitt eget lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik Prima, åk 1

Ej godtagbar
Godtagbar
Mer än godtagbar
Naturliga tal
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Ma   3
 • Ma   3
Positionssystemet
Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.
 • Ma   3
 • Ma   3
Addition och subtraktion
Additions och subtraktions i olika situationer. Metoder för beräkning av naturliga tal vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkning av skriftliga metoder och digitala verktyg. Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Likhetstecknet = skilt från ≠
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma   3
Mönster
Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma   3
Mönster och programmering
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolens användning vid stegvisa instruktioner.
 • Ma   3
Klockan
Klockans hela och halva timmar, samt kvart i och kvart över.
 • Ma   3
Längd
Jämföra, uppskatta och mäta längder med kroppsmått samt med enheterna cm och m. Mäta omkrets.
 • Ma   3
 • Ma   3
Dubbelt och hälften
Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Problemlösning
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: