Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema bondgården åk 3

Skapad 2020-08-12 14:21 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Ett temaarbete om djur på bondgården
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik Svenska som andraspråk Engelska SO (år 1-3) Svenska
Ett temaarbete om livet på bondgården.

Innehåll

     Innehåll

Period v.35-43

      Undervisning

Vi kommer att läsa olika faktatexter och titta på filmer om livet på bondgården. Vi kommer även öva på att skriva faktatexter och arbeta både enskilt och i grupp. I engelskan kommer vi även arbeta med olika bondgårdsbegrepp.  

Dessa områden kommer vi att arbeta med:

 • Hur var det förr, hur är det nu?
 • Bondgårdens syfte
 • Djurfamiljer - djurnamn
 • Vad producerar bondgårdsdjuren 
 • Mjölk - hur får vi mjölk?
 • Bondgårdstema på engelska 

 

     Bedömning

Du kommer att bli bedömd under lektionstid och utifrån dina arbeten hur väl du:

  • Deltar aktivt i diskussioner och samtal.
  • Benämner de vanligaste bondgårdsdjuren och hur vi har nytta av dom. 
  • Känner till djurens olika namn i en familj.
  • Känner till hur djuren låter och vad deras läten kallas.
  • Skriver enklare faktatexter.
  • Känner till namnet på de fyra sädesslagen.
  • Känner till några maskiner som bonden använder.
  • Känner till hur tekniken påverkat livet för bonden.
  • Känner till några bondgårdsbegrepp på engelska.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: